Rodzinne ulgi podatkowe: Co musisz wiedzieć?

Rodzinne ulgi podatkowe mogą być świetnym sposobem na zmniejszenie kwoty podatku. Ważne jest jednak, aby zrozumieć wymagania i warunki kwalifikujące, aby wiedzieć, czy się kwalifikujesz. W tym artykule omówimy kto kwalifikuje się do ulgi podatkowej dla rodzin, jakie są limity dochodów i jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o to odliczenie.

Z artykułu dowiesz się:

  • kto kwalifikuje się na rodzinne ulgi podatkowe
  • limity dochodowe uprawniające do ulg podatkowych
  • warunki uprawniające do skorzystania z ulgi podatkowej dla rodzin 

Zobacz także: https://mbon.pl/karta-duzej-rodziny-znizki-i-oferty/

Kto kwalifikuje się na rodzinne ulgi podatkowe?

Rodzinny kredyt podatkowy jest dostępny dla rodziców, opiekunów prawnych i rodzin zastępczych z nieletnimi lub dorosłymi poniżej 25 roku życia otrzymującymi rentę lub zasiłek. Odliczenie można podzielić pomiędzy kilka osób, o ile wszystkie spełniają pozostałe wymagania.

Limity dochodowe uprawniające do ulg podatkowych

Limit dochodu dla podatników pozostających w związku małżeńskim ubiegających się o rodzinną ulgę podatkową wynosi 112PLN, natomiast dla podatników nie pozostających w związku małżeńskim limit ten wynosi 56PLN. Do limitu wliczane są dochody ze skali podatkowej oraz 19% podatku liniowego od działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Do limitu wlicza się również ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Warunki uprawniające do skorzystania z ulgi podatkowej dla rodzin 

Do skorzystania z odliczenia wymagane jest wykształcenie w szkołach, o których mowa w ustawie oświatowej, szkole oficerskiej itp. Inne warunki mogą mieć zastosowanie w zależności od kraju zamieszkania.

Rodzinne ulgi podatkowe – podsumowanie

Rodzinne ulgi podatkowe mogą być świetnym sposobem na zmniejszenie ogólnej kwoty do opodatkowania, ale istnieją pewne wymagania i warunki, które muszą być spełnione, aby się do nich zakwalifikować. Ważne jest, aby zrozumieć kto się kwalifikuje, jakie limity dochodów obowiązują i jakie warunki muszą być spełnione, abyś mógł upewnić się, że uzyskasz jak najwięcej z tego odliczenia podczas składania zeznania podatkowego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ubiegania się o rodzinną ulgę podatkową, najlepiej skonsultować się z ekspertem lub lokalnym biurem rządowym, które może udzielić dalszych porad i odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące kryteriów kwalifikacyjnych lub konkretnych odliczeń dostępnych w Twojej okolicy.

Redakcja mbon.pl