Rodzaje innowacji w obrocie przedsiębiorstw

Jest wiele definicji innowacji panujących w obrocie. Lecz najbardziej dokładna i sprecyzowana to ta określona przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Eurostat. W stworzonym przez nich zbiorze innowacje przedstawia się jako: wdrożenie nowego lub ulepszonego produktu bądź usługi, wdrożenie nowego lub ulepszonego procesu. Rodzaje innowacji określa się także jako wprowadzenie nowego typu marketingu lub praktyk biznesowych oraz wprowadzenie nowych rodzajów organizacji pracy i stosunków z otoczeniem zewnętrznym.

W artykule:

  • Rodzaje innowacji
  • Innowacje produktowe
  • Innowacje procesowe
  • Innowacje marketingowe
  • Innowacje organizacyjne
  • Rodzaje innowacji – skąd się biorą?

Rodzaje innowacji

Innowacje dotyczą wielu obszarów firmy. Doktryna przyjęła podział dzielący je na innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. Każdy z tych typów zostanie opisany poniżej.

Innowacje produktowe

Innowacje produktowe, to nic innego jak po prostu zmiana oferty proponowanych produktów i usług związanych z danym przedsiębiorstwem. Mają na celu wprowadzenie kompletnie nowej oferty porzucając te oferowane w przeszłości. Ma to na celu ulepszenie oraz poprawę funkcjonalności w celu zwiększenia wygody użytkowania. Mowa jest też o rozwoju możliwości technologicznych proponowanych produktów i usług. Oczywistym celem tego typu ruchów jest wzrost przychodów firmy dzięki zdobywaniu nowych konsumentów lub zajęcia innego segmentu rynku. Tego typu działania są niezwykle popularne, wśród przedsiębiorstw zajmujących się Retailem.

Sprawdź: Darmowe szkolenia unijne dla wszystkich

Innowacje produktowe

Innowacje procesowe

Drugim typem innowacji są innowacje procesowe czyli zmiany sposobu, w jaki tworzone lub dystrybuowane są produkty lub usługi. Mają one na celu poprawę, zmianę oraz ulepszenie metod produkcyjnych i dostawczych oraz przede wszystkim wspomaganie procesów oszczędnościowych oraz wzrost jakości. Pozwolą one również na dostosowanie przedsiębiorstwa do nowych realiów rynkowych jak np zmiana oferty produktowej lub zmiana technologii na taką, której kosz jest mniejszy niż dotychczas. Ostatnimi czasy dzięki rozwojowi techniki popularna stała się automatyzacja oraz wdrażanie nowych technologii ściśle powiązane z analizą i wykorzystaniem danych.

Innowacje marketingowe

Innowacyjność w dziedzinie marketingu oznacza implementację nowatorskich oraz kreatywnych strategii w działaniach promocyjnych przedsiębiorstwa. Zakres jej obejmuje:

  • Wprowadzanie nowych technologii,
  • Tworzenie innowacyjnych metod interakcji z docelowymi odbiorcami,
  • Opracowywanie unikalnych taktyk promocyjnych, które wyróżniają markę spośród konkurencji.

Innowacje marketingowe często wynikają spontanicznie z ewolucji preferencji klientów, postępu technologicznego i rosnącej konkurencji na rynku. Choć wiele nowatorskich rozwiązań staje się standardem z upływem czasu (jak na przykład koncepcja promocji w Internecie), niektóre przedsiębiorstwa mogą aktywnie opracowywać i testować pionierskie, oryginalne strategie.

Czy zastosowanie innowacji w reklamie i marketingu jest wartościowe? Przeanalizujmy bliżej korzyści i zagrożenia związane z innowacjami reklamowymi.

KorzyściWady
Przewaga konkurencyjna, wyróżnienie markiWysokie koszty nowatorskich rozwiązań
Lepsza komunikacja z grupą docelowąKonieczność poszerzenia kompetencji
Usprawnione targetowanie odbiorcówRyzyko i niepewność związane z nowościami
Udoskonalona analityka danychNieprzewidywalne zmiany w otoczeniu biznesowym
Wczesna adaptacja do trendówProblemy z bezpieczeństwem danych

Innowacje organizacyjne

Ostatnim typem innowacji są innowacje organizacyjne, czyli takie które są związane z organizacją oraz strukturą firmy. Mają na celu poprawę kultury pracy, jej zasad oraz zmianę stanowisk pracy. Dotyczą one przede wszystkim zasobów ludzkich oraz zarządzania ludźmi. Innowacje tego typu mają na celu poprawę efektywności pracy zatrudnionych w firmie osób przy jednoczesnej ich satysfakcji. Innowacje organizacyjne cieszą się ogromną popularnością ze względu na to iż rynek jest w ostatnich latach niezwykle dynamiczny. Oznacza to wdrażanie nowych metod zarządzania ludźmi, projektami, jakością lub ich zmiana przynosząca firmom same dobre korzyści. To rodzaje innowacji, które są niezwykle istotne.

Zobacz: Baza usług rozwojowych – co można w niej znaleźć?

Innowacje organizacyjne

Rodzaje innowacji – skąd się biorą?

Według ekspertów ekonomicznych, na wdrażanie innowacji ma wiele czynników. Warto jest wiedzieć skąd wychodzi inicjatywa poprawienia jakości usług, produktów oraz metod organizacyjnych. Fachowo taki początek zmian nazywa się impulsem innowacji. Impuls ten prowadzi do podjęcia różnych działań wprowadzających innowacje do przedsiębiorstwa. Impuls taki może pochodzić z wewnątrz np. wtedy gdy zlecono działania badawcze lub rozwojowe lub gdy prowadzi się takie działania w ramach własnej organizacji, własnymi zasobami ludzkimi. Dotyczy to również znajomości procesów oraz najprostszej metody czyli tzw. know-how. Można również korzystać z różnych instytucji lub podmiotów zewnętrznych takich jak inne podmioty gospodarcze, uniwersytety, politechniki, centra badawcze i naukowe i inne jednostki naukowe.

Sprawdź też: Kwalifikacje zawodowe – sposoby podnoszenia umiejętności

Ostatnimi czasy tego typu usługami również zajmują się startupy. W opozycji do innowacji z wewnątrz są innowacje pochodzące z zewnątrz, są to tak zwane innowacje otwarte ( po angielsku open innovation). Tego typu innowacje są bardziej różnorodne niż bywa to w przypadku tych wewnętrznych. Najczęściej tego typu nowinki pochodzą ze sfery nauki oraz badań. Są to takie obszary rynku gdzie można znaleźć o wiele więcej pomysłów aniżeli. Można powiedzieć że tego typu innowacje można znaleźć w otoczeniu przedsiębiorstwa.

Redakcja mbon.pl