Prawo konsumenckie – jakie prawa ma konsument i jak je egzekwować?

Prawo konsumenckie stanowi istotną część współczesnego systemu prawnego, mając na celu ochronę interesów konsumentów oraz zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku. Wiedza na temat przysługujących praw oraz możliwości ich egzekwowania jest niezbędna dla każdego, kto chce skorzystać z oferty sprzedawców i usługodawców. W niniejszym artykule przybliżymy zagadnienia związane z prawami konsumenta oraz pokażemy, jak w praktyce dochodzić swoich roszczeń.

Agenda:

 • Podstawowe prawa konsumenta
 • Reklamacja towaru czy usługi
 • Zwrot towaru
 • Odstąpienie od umowy na odległość
 • Rezygnacja z umowy o dzieło
 • Egzekwowanie praw na drodze sądowej i pozasądowej

Podstawowe prawa konsumenta

Prawo konsumenckie gwarantuje konsumentom szereg praw, które mają na celu ochronę ich interesów przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców i usługodawców. Do najważniejszych z nich należą:

 • prawo do rzetelnej informacji o towarach i usługach,
 • prawo do bezpiecznych produktów,
 • prawo do składania reklamacji,
 • prawo do odstąpienia od umowy na odległość,
 • prawo do zwrotu towaru,
 • prawo do rezygnacji z umowy o dzieło.

Reklamacja towaru czy usługi

Jeżeli zakupiony towar lub usługa nie spełniają oczekiwań konsumenta, ma on prawo złożyć reklamację. Należy to zrobić pisemnie, podając swoje dane kontaktowe, opis przedmiotu reklamacji oraz żądanie (np. naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy). Reklamację można złożyć zarówno bezpośrednio u sprzedawcy, jak i przesłać pocztą lub e-mailem.

Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie konsumenta o swojej decyzji. W przypadku uznania reklamacji, sprzedawca musi spełnić żądanie konsumenta w terminie 14 dni od daty poinformowania o decyzji. Jeśli sprzedawca odmówi uznania reklamacji, konsument może skorzystać z innych środków prawnych.

Zwrot towaru

Prawo konsumenckie przewiduje możliwość zwrotu towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym tylko wtedy, gdy sprzedawca na to zgodzi się. W praktyce wiele sklepów oferuje taką możliwość, jednak zwykle ograniczoną do określonego czasu (np. 14 dni) i pod warunkiem zachowania towaru w stanie nienaruszonym.

Odstąpienie od umowy na odległość

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku umów zawieranych na odległość (np. przez internet). Konsument ma wtedy prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Aby to zrobić, należy poinformować sprzedawcę o swojej decyzji pisemnie, np. za pomocą formularza odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy, niezwłocznie, a nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Rezygnacja z umowy o dzieło

W przypadku umów o dzieło, które polegają na wykonaniu określonej czynności na rzecz konsumenta (np. remont mieszkania), konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, jeżeli nie przystąpiono jeszcze do realizacji dzieła. Jeśli dzieło zostało już rozpoczęte, konsument może rezygnować z umowy jedynie w przypadku istotnych wad wykonanej pracy.

Egzekwowanie praw na drodze sądowej i pozasądowej

Jeżeli dochodzenie swoich praw na drodze reklamacji czy odstąpienia od umowy nie przynosi rezultatów, konsument może skorzystać z innych środków prawnych. Do dyspozycji są między innymi:

 • sądowe postępowanie cywilne,
 • pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich,
 • mediacja,
 • pomoc rzecznika praw konsumenta,
 • skarga do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Warto pamiętać o dostępnych środkach ochrony praw konsumenta i korzystać z nich w razie konieczności. Wiedza na temat przysługujących praw oraz umiejętność ich egzekwowania pozwala na skuteczną ochronę swoich interesów oraz uniknięcie nieuczciwych praktyk ze strony sprzedawców i usługodawców.

Redakcja mbon.pl