Ile wynosi średnia krajowa 2023?

W ostatnich latach Polska doświadcza dynamicznego wzrostu gospodarczego, co przekłada się na poziom wynagrodzeń w kraju. W 2023 roku średnia krajowa wynosi ponad 7500 zł brutto, co stanowi wzrost o 12,6% w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednak czy te dane oddają rzeczywistość finansową większości Polaków?

Ile wynosi średnia krajowa w 2023? Odpowiadamy!

W 2023 roku średnia krajowa wynosi ponad 7500 zł brutto, co stanowi wzrost o 12,6% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zrozumienie średniej krajowej

Średnia krajowa to wskaźnik określający przeciętną wysokość wynagrodzenia w danym kraju. W Polsce za jej obliczanie odpowiedzialny jest Główny Urząd Statystyczny (GUS). Analizując ten wskaźnik, można ocenić przeciętne zarobki Polaków. Co ważne, GUS uwzględnia w swoich obliczeniach tylko firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników, pomijając tym samym mikroprzedsiębiorstwa, które stanowią aż 97% wszystkich firm w Polsce.

Różnice w wynagrodzeniach

Porównując dane z 2022 i 2023 roku, można zauważyć znaczący wzrost średniej krajowej. W marcu 2022 roku wynosiła ona 6665,64 zł, natomiast w 2023 roku – 7508,34 zł. Mimo że statystyki wskazują na wzrost płac, rosnąca inflacja sprawia, że realna wartość nabywcza zarobków Polaków maleje. W 2023 roku inflacja osiągnęła poziom 16,1%, co oznacza, że za zarobione pieniądze możemy kupić mniej towarów i usług niż w roku poprzednim.

Sprawdź: Dofinansowanie z Unii Europejskiej od A do Z

ile średnia krajowa 2023

Problematyka średniej płacy krajowej

Średnia krajowa nie jest wskaźnikiem, który rzeczywiście odzwierciedla wynagrodzenia Polaków. Powoduje to to, że Główny Urząd Statystyczny bierze również niepotrzebnie pod uwagę zarobki osób, których wynagrodzenia są bardzo wysokie. Oznacza to, że płace osób, które zbliżone są do kwot minimalnych mają niewielki wpływ na wyliczane średniej krajowej. Bezsensowne jest więc porównywanie osób zarabiających tysiące z osobami, które zarabiają miliony. W związku z tym osoby zarabiające duże pieniądze zawyżają średnią.

Sprawdź: Studia podyplomowe – co to takiego?

Dane przedstawiane przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce nie są wyliczane dla całego rynku, lecz jedyna dla przedsiębiorstw, które zatrudniają minimum dziesięciu pracowników. Oznacza to również, że
w obliczaniu średniej nie biorą udział małe i mikro przedsiębiorstwa, które są większością na rynku polskim. Ponadto nie bierze się pod uwagę osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło.

Realne zarobki a statystyki

Chociaż średnia krajowa wskazuje na wzrost zarobków, nie odzwierciedla ona rzeczywistości finansowej większości Polaków. Wiele osób zarabia poniżej tej kwoty, zwłaszcza w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Ponadto, GUS nie uwzględnia w swoich obliczeniach zarobków z jednoosobowej działalności gospodarczej, administracji publicznej czy umów cywilnoprawnych

średnia krajowa 2023

Podsumowanie

Średnia krajowa w 2023 roku wynosi ponad 7500 zł brutto, co jest wynikiem dynamicznego wzrostu gospodarczego Polski. Jednak rosnąca inflacja oraz fakt, że wiele grup zawodowych nie jest uwzględnionych w statystykach GUS, sprawiają, że realna wartość nabywcza zarobków Polaków jest niższa. Aby dokładnie ocenić sytuację finansową Polaków, warto spojrzeć na szerszy kontekst gospodarczy i uwzględnić różne czynniki wpływające na poziom wynagrodzeń w kraju.

Sprawdź: Ile wynosi najniższa krajowa 2022?

Redakcja mbon.pl