Studia podyplomowe – co to takiego?

Studia podyplomowe to rodzaj kształcenia prowadzony na uczelniach wyższych państwowych oraz prywatnych o uprawnieniach szkół publicznych. Umożliwia zdobycie nowej wiedzy oraz podniesienie swoich dotychczasowych kwalifikacji.

Studia podyplomowe co to znaczy?

Wiele osób zastawiania się, czym są studia podyplomowe oraz jaki jest cel tego typu kształcenia? Otóż, to oferta kształcenia skierowana do wszystkich osób, które posiadają dyplom potwierdzający ukończenie studiów. Muszą być to studia wyższe na poziomie inżyniera, licencjata lub magistra. Tego typu kształcenie trwa zazwyczaj cztery semestry i kończy się otrzymaniem stosownego świadectwa. W wybranych przypadkach konieczne jest napisanie oraz obrona pracy podyplomowej. Możliwe jest więc zatem, podjęcie studiów podyplomowych przez studenta, pod warunkiem, że nauka rozpoczętego przez niego kierunku prowadzona jest dwustopniowo. Kolejna kwestia to to, że może on się poszczycić dyplomem poświadczającym tytułem inżyniera lub licencjata.

Zobacz: Ile wynosi średnia krajowa 2021?

studia podyplomowe co to

Forma podniesienia kwalifikacji

Studia podyplomowe nie są kierowane jedynie do studentów kierunków dwustopniowych, ale również dla osób aktywnych zawodowo. W takim wypadku, mogą one być elementem kierunkowego kształcenia, wymaganego na danym stanowisku pracy lub wiązać się z możliwością awansu. W takiej sytuacji możliwe jest współfinansowanie studiów podyplomowych przez pracownika oraz pracodawcę. Często podpisywana jest stosowna umowa, w której pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy przez określony okres czasu. Druga opcja to zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika.

Sprawdź: Dofinansowanie z Unii Europejskiej od A do Z

Studia podyplomowe jako forma zdobycia nowych kwalifikacji

Studia podyplomowe mogą być szansą na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Zarówno w przypadku osób aktywnych zawodowo, jak również tych, które aktywnie poszukują pracy. Z uwagi na to, że do podjęcia studiów podyplomowych nie jest wymagana zgodność tematyki ukończonych studiów z profilem kształcenia podyplomowego, możliwe jest całkowite przebranżowienie się i rozpoczęcie zupełnie nowej drogi zawodowej.

Studia podyplomowe dla nauczycieli

studia podyplomowe co to

Bardzo liczną grupę słuchaczy studiów podyplomowych stanowią nauczyciele. Są oni bowiem zobowiązani do stałego poszerzenia swojej wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji. Ponadto, zachodzące dość często w ostatnich latach zmiany w strukturze szkolnictwa wręcz wymuszają na nich zdobywanie nowych uprawnień. Warto również wiedzieć, że aby możliwe było objęcie wybranych wysokich stanowisk w oświacie, ukończenie specjalistycznych studiów podyplomowych jest wręcz obligatoryjne.

Studia podyplomowe a zawody regulowane

Wiele zawodów na terenie kraju to zawody regulowane. Wśród nich wymienić można choćby pośrednika w obrocie nieruchomościami czy zarządcę nieruchomości. W tym wypadku ukończenie kształcenia podyplomowego jest warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia praktyki i podjęcia pracy. W innych wypadkach, jak na przykład w odniesieniu do rzeczoznawcy majątkowego program studiów podyplomowych w dużej mierze pokrywa się z zakresem wymagań egzaminów państwowych.

Szeroki wybór kierunków

W związku z bardzo szeroką ofertą studiów podyplomowych, każda zainteresowana tego typu kształceniem osoba z pewnością znajdzie ofertę dopasowaną do swoich potrzeb. Kształcenie podyplomowe obejmuje bowiem między innymi kierunki medyczne, związane z rozwojem nowych technik lub też umożliwiające zajmowanie stanowisk związanych z zarządzaniem wybranymi jednostkami służby zdrowia. Ponadto, studia podyplomowe obejmują kierunki z zakresu psychologii w biznesie, logistyki czy systemów jakości.

Sprawdź: JUWENALIA: CO TO? ZNACZENIE

Redakcja mbon.pl