Dowiedz się, ile można być na L4!

L4 to jeden z najważniejszych terminów, związanych z pracą na etat. Jeżeli to zagadnienie Ciebie dotyczy – dowiedz się wszystkiego na ten temat, by wiedzieć, jak dbać o swoje prawa!

Jak wygląda przejście na L4?

Znajomość zasad związanych z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim jest podstawową wiedzą dla pracownika na umowie o pracę. Często jednak osoby pracujące nie wnikają w szczegóły tego tematu. Do czasu, aż zacznie ich to bezpośrednio dotyczyć. Komu przysługuje takie zwolnienie, w codziennej nomenklaturze funkcjonujące jako L4? Osobom, które z powodu stanu zdrowia są niezdolne do wykonywania obowiązków służbowych. Taką niezdolność musi stwierdzić lekarz i, w odpowiedniej formie, powiadomić zainteresowane instytucje oraz pracodawcę.

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz wywiadu, lekarz może określić datę zwolnienia na maksymalnie trzy dni przed pojawieniem się pacjenta w jego gabinecie. Pracownik ze swojej strony odpowiada za poinformowanie swojego przełożonego o nieobecności oraz planowanej dacie powrotu.

l4 ile można być

Ile można być na L4?

Czas trwania L4 zależy oczywiście od stanu pacjenta i przebiegu choroby czy, ogólnie rzecz biorąc, niedyspozycji. W każdym razie, w większości przypadków, świadczenie chorobowe stanowi 80% wysokości zarobków ustalonych w umowie. Przez pierwsze 33 dni jest wypłacane przez pracodawcę. Wlicza się w to również dni wolne. Jeżeli długość twojego zwolnienia przekroczy ten czas, wypłacanie świadczenia przejmie na siebie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takim wypadku, nie masz się czym martwić przez pół roku. Bowiem po upływie 182 dni, w których walczyć będziesz z chorobą lub urazem, które całkowicie uniemożliwiają ci powrót do pracy i powrót do obowiązków, wyczerpuje się okres zasiłkowy.

Jeżeli po tym czasie uznasz, że możesz wrócić do pracy i stwierdzi to lekarz medycyny pracy – wracasz do pracy. Jeżeli jednak stwierdzona zostanie dalsza niezdolność – przysługiwać ci będzie świadczenie rehabilitacyjne. Trochę inaczej sprawa ma się w przypadku pracownic w ciąży. Dla nich okres zasiłkowy kończy się po 270 dniach. Ten wydłużony okres przysługuje też osobom, u których niezdolność do wykonywania pracy jest spowodowana zapadnięciem na gruźlicę.

l4

O czym jeszcze należy wiedzieć?

Aby nie spotkać się z wyjątkowo przykrym rozczarowaniem, należy zwrócić uwagę na to, aby spełnić wszystkie warunki pozostawania na zasiłku chorobowym. A ten nie przysługuje osobom, które są w okresie wyczekiwania, czyli podpisały umowę mniej niż 30 dni wcześniej. Sprawa wygląda podobnie, jeżeli choroba czy jakakolwiek inna niezdolność, wystąpiła w trakcie urlopu bezpłatnego lub jeżeli niezdolność została spowodowana w stanie po nadużyciu alkoholu. Wówczas świadczenie zaczyna przysługiwać dopiero po piątym dniu nieobecności. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że w czasie pobierania zasiłku chorobowego wykonywanie jakiejkolwiek innej pracy zarobkowej jest nielegalne. Nie wolno też okresu zwolnienia lekarskiego traktować jako przedłużenia urlopu.

Redakcja mbon.pl