Czym jest i na czym polega franczyza?

Franczyza to idealne rozwiązanie dla osób, które chciałyby prowadzić własny biznes, ale na mają na niego własnego pomysłu. Podpisanie umowy franczyzowej i rozpoczęcie biznesu na tej zasadzie jest świetnym rozwiązaniem. Warto zatem wiedzieć czym jest i na czym polega franczyza.

Co to jest franczyza?

Franczyzę określić można jako system sprzedaży produktów bądź usług, który opiera się na ścisłej współpracy z podmiotem, który produkty te bądź usługi oferuje. Jest to współpraca między firmą franczyzową a franczyzobiorcą. Co ważne, franczyzobiorca zobowiązany jest do prowadzenia biznesu wedle ścisłych zasad, które ustalone są przez firmę franczyzową. Wszystkie zasady współpracy dokładnie określone są w umowie franczyzowej. W ramach franczyzy franczyzobiorca ma najczęściej prawo do korzystania z nazwy franczyzodawcy, znaku towarowego, sposobu prowadzenia działalności oraz różnego rodzaju pomocy ze strony franczyzodawcy. To bardzo dobre rozwiązanie dla tych osób, które zaczynają swoją przygodę z biznesem. Mogą one bowiem korzystać z wiedzy i doświadczenia firmy franczyzowej.

Zobacz także: Jak sprawdzić firmę – ważne porady

franczyza

Rodzaje franczyzy

Wyróżnić można kilka rodzajów franczyzy. Pierwszym z nich jest franczyza dystrybucyjna. Polega ona na tym, że firma franczyzowa udostępnia franczyzobiorcy swoje produkty oraz know-how co do ich sprzedaży. Franczyzobiorca w tym przypadku prowadzi sprzedaż produktów pod znakiem towarowym firmy franczyzowej. Drugim rodzajem franczyzy jest franczyzna usługowa. W tym przypadku franczyzobiorca otrzymuje know-how dotyczące procedur realizacji określonych usług. Podobnie jak w poprzednim przypadku, także i tu franczyzobiorca realizuje usługi pod znakiem towarowym franczyzodawcy. Przykładem franczyzy dystrybucyjnej może być sklep spożywczy. Z kolei przykładem franczyzy usługowej może być firma szkoleniowa.

Sprawdź też: MLM co to i czy warto w nim działać?

Rodzaje know-how we franczyzie

Jak wspomniano wcześniej, firma franczyzowa przekazuje franczyzobiorcy swoje know-how. Z jednej strony może być to know-how dotyczące dystrybucji produktu. Polega to na udostępnieniu franczyzobiorcy asortymentu produktów lub usług. Z drugiej strony może być to know-how dotyczące koncepcji działalności. Polega to na tym, że franczyzobiorca otrzymuje jasne wskazówki co do tego, w jaki sprzedawać produkty lub usługi i w jaki sposób prowadzić swój biznes.

Franczyza – organizacja

franczyza

System franczyzy może być zorganizowany na kilka sposobów. Pierwszym jest franczyza bezpośrednia. To najprostszy sposób podjęcia działalności jako franczyzobiorca. W tym przypadku wystarczy podpisać umowę z firmą franczyzową. W ramach umowy franczyzodawca zobowiązuje się do pomocy, szkoleń i realizacji działań marketingowych. Drugim sposobem jest franczyza wielokrotna. W tym przypadku franczyzobiorca zobowiązuje się do otwierania nowych punktów na określonym terenie. Trzecim sposobem jest tzw. masterfranczyza. Ten sposób polega na tym, że franczyzobiorca ma wyłączność na prowadzenie biznesu na określonym terenie. Nie musi zatem konkurować z innymi franczyzobiorcami w ramach tej samej franczyzy.

Zobacz: Jak założyć firmę krok po kroku?

Pakiet franczyzowy

Każdy franczyzobiorca, rozpoczynając swoją działalność, otrzymuje tzw. pakiet franczyzowy. Ogólnie rzecz ujmując, jest to pełna koncepcja prowadzenia biznesu w ramach umowy franczyzowej. Najczęściej w skład takiego pakietu wchodzą takie elementy jak znak towarowy, know-how oraz dokładny podręcznik operacyjny. Wszystkie te elementy pakietu franczyzowego pozwalają franczyzobiorcy na szybkie i skuteczne rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach wybranej przez siebie franczyzy.

Redakcja mbon.pl