Jak długo czekać na wydanie karty EKUZ?

Karta EKUZ jest niezwykle przydatna dla osób podróżujących po Europie, ponieważ umożliwia korzystanie z podstawowych świadczeń medycznych w innych krajach. Jednak wiele osób zastanawia się, jak długo trzeba czekać na wydanie tej karty. W tym artykule dowiesz się, jak złożyć wniosek o kartę EKUZ i jak długo trwa proces jej wydawania.

Zobacz także: ILE POWINNA WYNOSIĆ LICZBA OPIEKUNÓW NA WYCIECZCE SZKOLNEJ?

Kto może ubiegać się o kartę EKUZ?

Karta EKUZ może być wydana dla osób, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Mogą ją otrzymać również emeryci, renciści, bezrobotne kobiety w ciąży, osoby bezrobotne zgłoszone do ubezpieczenia przez Urząd Pracy oraz dzieci. Istnieje możliwość wyrobienia karty EKUZ zarówno na pobyt czasowy za granicą, jak i na wyjazd w celach zarobkowych.

Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ?

Aby złożyć wniosek o kartę EKUZ, należy skorzystać z platformy ePUAP. W pierwszym kroku należy zalogować się na stronie ePUAP, korzystając z odpowiednich danych logowania. Następnie, w katalogu spraw, wybieramy opcję „Zdrowie”.

W drugim kroku należy wypełnić wniosek online. Wybieramy odpowiednią opcję dotyczącą naszego typu wyjazdu – czy jest to pobyt czasowy za granicą, czy wyjazd w celach zarobkowych. Wypełniamy wniosek, podając wszystkie wymagane informacje, a następnie przechodzimy do kolejnego etapu.

W trzecim kroku należy wysłać wniosek online. Jeśli jesteśmy osobami pełnoletnimi, jednak uczącymi się lub studiującymi, warto dołączyć kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inne zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki. Następnie, wniosek o EKUZ zostanie rozpatrzony w ciągu 5 dni roboczych, a w okresie od czerwca do września – w ciągu 10 dni roboczych.

Warto zauważyć, że jeśli wniosek zostanie złożony za pośrednictwem ePUAP, karta EKUZ zostanie zawsze wysłana na wskazany adres.

Jak długo trzeba czekać na wydanie karty EKUZ?

Czas oczekiwania na wydanie karty EKUZ wynosi zazwyczaj 5 dni roboczych. Jednak w okresie letnim, od czerwca do września, ten czas może się wydłużyć do 10 dni roboczych. Warto zatem złożyć wniosek o kartę EKUZ odpowiednio wcześniej, aby mieć pewność, że zostanie ona wydana przed planowanym wyjazdem.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wydawania karty EKUZ, zawsze możesz skontaktować się z Telefoniczną Informacją Pacjenta pod numerem 800-190-590. Tam uzyskasz dodatkowe informacje i wsparcie w procesie ubiegania się o kartę EKUZ.

Podsumowanie

Karta EKUZ jest niezwykle przydatna dla podróżujących po Europie, ponieważ umożliwia korzystanie z podstawowych świadczeń medycznych w innych krajach. Jeśli chcesz uzyskać kartę EKUZ, należy złożyć wniosek online za pośrednictwem platformy ePUAP. Czas oczekiwania na wydanie karty wynosi zazwyczaj 5 dni roboczych, jednak może się wydłużyć do 10 dni roboczych w okresie letnim. Należy zatem złożyć wniosek odpowiednio wcześniej, aby mieć pewność, że karta EKUZ będzie gotowa przed planowanym wyjazdem.

Redakcja mbon.pl