Ile powinna wynosić liczba opiekunów na wycieczce szkolnej?

Podczas organizacji wycieczki szkolnej, jednym z kluczowych aspektów jest zdecydowanie, ilu opiekunów powinno być na wycieczce szkolnej. To krytyczne pytanie, które wymaga szczegółowej analizy, ponieważ bezpieczeństwo uczniów jest najważniejsze.

Liczba opiekunów na wycieczce szkolnej

Choć przepisy prawa oświatowego nie określają konkretnych liczb, praktyka wskazuje, że rozsądną liczbą opiekunów na wycieczce szkolnej mogłoby być:

  • Wycieczka autokarowa: 1 opiekun na 15 uczniów
  • Wycieczka piesza: 1 opiekun na 15 uczniów
  • Wycieczka w góry: 1 opiekun na 10 uczniów
  • Wycieczka rowerowa: 2 opiekunów na maksymalnie 13 uczniów

Czynniki wpływające na liczbę opiekunów

Liczba opiekunów na wycieczce szkolnej zależy od wielu czynników. Wśród nich najważniejsze to:

  1. Wiek uczniów
  2. Stopień rozwoju psychofizycznego uczniów
  3. Stan zdrowia uczniów i ewentualna niepełnosprawność
  4. Specyfika zajęć, imprez i wycieczek
  5. Warunki, w jakich będą się odbywać wycieczki

Rola przepisów Prawa Oświatowego

Przepisy prawa oświatowego nie regulują szczegółowo kwestii liczby opiekunów na wycieczkach szkolnych. Najważniejszym przepisem w tym zakresie jest § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zasady określania liczby opiekunów

Zgodnie z powyższym przepisem, liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczestników, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

Opieka nad uczniami z niepełnosprawnością

Jeżeli w wycieczce uczestniczą uczniowie z niepełnosprawnością, pod opieką jednego wychowawcy może być maksymalnie dwóch takich uczniów. Jeżeli uczestnikami są jedynie osoby ze szkół lub oddziałów specjalnych, liczba uczniów powinna być zgodna z liczbą dzieci placówki właściwej dla wieku tych uczestników.

Szczególne przepisy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży

Warto również zwrócić uwagę na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Zgodnie z nim, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób. W przypadku grupy z dziećmi do 10. roku życia, liczba uczestników wypoczynku pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób.

Szkolenia dla opiekunów wycieczek

Biorąc pod uwagę powyższe zasady, warto również podkreślić, że opiekunowie wycieczek powinni być odpowiednio przygotowani do pełnienia swojej roli. Szczególnie ważne jest to w przypadku nauczycieli, którzy często pełnią rolę opiekunów. Istnieją specjalne szkolenia, takie jak Kurs Kierownika Wycieczek (Opiekuna Wycieczek), które pomagają nauczycielom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

Podsumowanie

Podczas planowania wycieczki szkolnej, liczba opiekunów jest jednym z kluczowych aspektów, które należy uwzględnić. Chociaż przepisy prawa oświatowego nie dają konkretnych wytycznych, zaleca się uwzględnianie takich czynników jak wiek uczniów, stopień ich rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i specyfika wycieczki. W praktyce, liczba opiekunów może różnić się w zależności od rodzaju wycieczki i liczby uczestników.

Marcelina Kołodziejska

Marcelina Kołodziejska to pasjonatka świata Internetu, społeczności online i stylu życia. Ukończyła liczne kursy z zakresu marketingu cyfrowego, tworzenia treści i mediów społecznościowych. Jej teksty na mbon.pl odzwierciedlają jej zamiłowanie do nowych technologii i obserwacji trendów w kulturze cyfrowej.