Ile wynosi średnia krajowa 2021?

Średnia krajowa jest to inaczej przeciętne wynagrodzenie lub średnia płaca obliczana dla każdego kraju. Wynika ona ze średniej zarobków. W Polsce Główny Urząd Statystyczny jest zobowiązany do przedstawiana kwoty średnich wynagrodzeń w połowie miesiąca. Kwota ta dotyczy miesiąca ubiegłego. Ile wynosi średnia krajowa 2021?

Jak obliczana jest średnia krajowa?

Żeby wiedzieć, ile wynosi średnia krajowa 2021, Główny Urząd Statystyczny musi podsumować wiele czynników takich jak wynagrodzenia brutto, wszelkie honoraria wypłacane pracownikom zarówno branży prywatnej, jak i państwowej oraz różne wypłaty z tytułu udziału w zyskach np. oprocentowanie, obligacje, akcje itp. Następnie otrzymaną sumę końcową dzieli się przez liczbę osób zatrudnionych w danym okresie. Oczywiście nie wlicza się w to osób, które wykonują pracę nakładczą oraz tych, którzy pracują za granicą.

Sprawdź: Dofinansowanie z Unii Europejskiej od A do Z

ile wynosi średnia krajowa 2021

Problematyka średniej płacy krajowej

Średnia krajowa nie jest wskaźnikiem, który rzeczywiście odzwierciedla wynagrodzenia Polaków. Powoduje to to, że Główny Urząd Statystyczny bierze również niepotrzebnie pod uwagę zarobki osób, których wynagrodzenia są bardzo wysokie. Oznacza to, że płace osób, które zbliżone są do kwot minimalnych mają niewielki wpływ na wyliczane średniej krajowej. Bezsensowne jest więc porównywanie osób zarabiających tysiące z osobami, które zarabiają miliony.
W związku z tym osoby zarabiające duże pieniądze zawyżają średnią.

Sprawdź: Studia podyplomowe – co to takiego?

Dane przedstawiane przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce nie są wyliczane dla całego rynku, lecz jedyna dla przedsiębiorstw, które zatrudniają minimum dziesięciu pracowników. Oznacza to również, że
w obliczaniu średniej nie biorą udział małe i mikro przedsiębiorstwa, które są większością na rynku polskim. Ponadto nie bierze się pod uwagę osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło.

Ile wynosi średnia krajowa 2021?

Średnia krajowa w ubiegłym miesiącu wynosiła 5929,05 zł brutto. Główny Urząd Statystyczny podaje jej wysokość w każdym kolejnym miesiącu. Warto więc wiedzieć, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie netto, na jakiej podstawie się je wylicza oraz jaki tak naprawdę wpływ ma to na stan rzeczywistych zarobków. Średnia krajowa jest po prostu przeciętnym wynagrodzeniem otrzymywanym co miesiąc. Wylicza je Główny Urząd Statystyczny. Wyliczane są średnie dla miesiąca, kwartału oraz roku. Warte podkreślenia jest to iż GUS musi podawać wartości w kwocie brutto.

ile wynosi średnia krajowa 2021

Według wielu ekspertów zarówno polskich, jak i uznanych myślicieli ekonomicznych lepszy wskaźnik to przeciętne wynagrodzenie miesięczne obliczane względem gospodarki narodowej. W przypadku Polski takie wyliczenia podawane są jedynie w lutym każdego kolejnego roku. Oczywiście będzie ono niższe od średniej krajowej, ale jest ono bliższe temu rzeczywistemu. Warto zastanowić się nad tym, z czego wynikają takie różnice. Główną przyczyną jest to, iż wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej bierze pod uwagę osoby zatrudnione na umowę o dzieło, umowę zlecenie oraz innych umów cywilnoprawnych, które to nie są brane pod uwagę w przypadku obliczania średniej krajowej co miesiąc. Liczą się również osoby, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze tak jak fryzjer, informatyk, projektant, weterynarz oraz prawnik, a także niewielkie firmy zatrudniające poniżej 10 pracowników, czyli tzw. mikroprzedsiębiorstwa.

Sprawdź: Ile wynosi najniższa krajowa 2022?

Ciekawostką jest to, że najwięcej zarabiają mieszkańcy województwa najbogatszego, czyli osoby zamieszkujące województwo mazowieckie i miasto stołeczne Warszawa. Kwota w tym wypadku wynosi aż 5942,59 zł brutto czyli około 4207zł netto.

Redakcja mbon.pl