Zasiłek dla bezrobotnych – jakie świadczenia przysługują bezrobotnym w Polsce?

W Polsce osoby, które straciły pracę, mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa w postaci zasiłku dla bezrobotnych. Jest to świadczenie finansowe, którego celem jest pomoc osobom poszukującym zatrudnienia. Warto zaznaczyć, że zasiłek dla bezrobotnych nie jest jednak przyznawany automatycznie i należy spełnić określone warunki, aby móc z niego skorzystać. W niniejszym artykule omówimy, jakie świadczenia dla bezrobotnych przysługują w Polsce, jakie są warunki ich otrzymania, a także jak przebiega proces ubiegania się o tego rodzaju pomoc.

Warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych

W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że zasiłek dla bezrobotnych może przysługiwać wyłącznie osobom, które są zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy. Aby zarejestrować się jako bezrobotny, należy zgłosić się do właściwego powiatowego urzędu pracy z odpowiednimi dokumentami, takimi jak świadectwo pracy czy zaświadczenie o dochodach.

Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, należy spełnić kilka warunków:

  • Być zarejestrowanym jako bezrobotny w urzędzie pracy;
  • Posiadać wymagany okres ubezpieczenia, tj. co najmniej 365 dni składek na ubezpieczenie społeczne w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny;
  • Nie otrzymywać świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa, wychowania dziecka czy rehabilitacji;
  • Nie posiadać dochodu przekraczającego kwotę zasiłku dla bezrobotnych.

Wysokość i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu pracy oraz długości okresu ubezpieczenia. W 2021 roku minimalna kwota zasiłku dla bezrobotnych wynosi 1200 zł brutto, zaś maksymalna – 2173 zł brutto. Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje przez określony czas, zależny od długości okresu ubezpieczenia:

  • 90 dni – dla osób z okresem ubezpieczenia poniżej 5 lat;
  • 180 dni – dla osób z okresem ubezpieczenia powyżej 5 lat.

Jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych

Aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, należy zgłosić się do właściwego powiatowego urzędu pracy z wnioskiem o przyznanie świadczenia. Wniosek należy złożyć wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak dowód osobisty, świadectwo pracy czy zaświadczenie o dochodach. Urząd pracy ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku.

Podsumowanie

Zasiłek dla bezrobotnych to ważne wsparcie finansowe dla osób, które straciły pracę i poszukują zatrudnienia. Aby skorzystać z tego świadczenia, należy spełnić określone warunki, takie jak zarejestrowanie się jako bezrobotny czy posiadanie wymaganego okresu ubezpieczenia. Warto pamiętać, że zasiłek dla bezrobotnych przysługuje przez ograniczony czas, zależny od stażu pracy i długości okresu ubezpieczenia.

Zasiłek dla bezrobotnych – FAQ

Jakie są kryteria otrzymania zasiłku dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy spełniać kilka kryteriów: być zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, posiadać określony staż pracy, nie być zatrudnionym oraz nie odbywać innych form pracy czy nauki.

Jak długo można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych?

Długość otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu pracy osoby ubiegającej się o zasiłek. Może to być od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku osób powyżej 50 roku życia – nawet do 12 miesięcy.

Czy zasiłek dla bezrobotnych podlega opodatkowaniu?

Tak, zasiłek dla bezrobotnych podlega opodatkowaniu na podstawie skali podatkowej. Podatek jest potrącany przez urząd pracy przed wypłatą zasiłku.

Redakcja mbon.pl