Urlop ojcowski – ile dni przysługuje?

Niewątpliwie, narodziny dziecka to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego rodzica. Dlatego też prawo pracy w Polsce przewiduje dla ojców możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego. Jednak jak długo trwa ten urlop? Jakie są zasady jego przyznawania? Czy jest płatny? Przeanalizujmy te kwestie.

Zobacz także: ILE TRZEBA CZEKAĆ NA WYPŁATĘ BECIKOWEGO? KOMPLETNY PRZEWODNIK

O podstawach urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski, to specjalny rodzaj urlopu, który przysługuje ojcom po narodzinach dziecka. Jest on niezależny od innych urlopów, takich jak urlop macierzyński czy rodzicielski, którymi mogą korzystać zarówno ojcowie, jak i matki.

Urlop ojcowski – ile dni przysługuje?

Według polskiego prawa, ojcu przysługuje 14 dni urlopu ojcowskiego. Warto przy tym zaznaczyć, że są to dni kalendarzowe, a nie robocze. Można go więc wykorzystać zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy.

Kiedy można skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Ojciec ma prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego w ciągu dwóch lat od dnia narodzin dziecka. Może on więc podzielić ten czas według własnego uznania, biorąc pod uwagę swoje potrzeby i możliwości.

Jak ubiegać się o urlop ojcowski?

Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, należy złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy. Powinien on zawierać m.in. imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, liczbę dni urlopu, które chce się wykorzystać, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu.

Wzór wniosku o urlop ojcowski

Miejsce, data

Imię i nazwisko
Stanowisko
Numer telefonu
Adres e-mail

Imię i nazwisko pracodawcy
Nazwa firmy
Adres firmy

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Proszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego na syna/dziecko, Imię i nazwisko dziecka, ur. data urodzenia, w wymiarze liczba dni, w okresie od data początku do data końca.

Podpis pracownika

Pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego, pod warunkiem, że wniosek został złożony z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

Czy urlop ojcowski jest płatny?

Tak, urlop ojcowski jest płatny. Za okres spędzony na urlopie ojcowskim przysługuje ojcu 100% wynagrodzenia. Warto jednak zaznaczyć, że jest to wynagrodzenie obliczane na podstawie średniej kwoty zarobków z ostatnich 12 miesięcy przed rozpoczęciem urlopu.

Kto finansuje urlop ojcowski?

Urlop ojcowski finansowany jest ze składek na ubezpieczenie chorobowe, które są odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek o zasiłek macierzyński, który przysługuje także ojcu dziecka, składa pracodawca.

Urlop ojcowski a Kodeks pracy

Urlop ojcowski jest uregulowany w polskim prawie pracy, a dokładniej w artykule 1823 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim, ojciec ma prawo do 14 dni urlopu ojcowskiego, który może wykorzystać w dowolnym momencie w ciągu dwóch lat od dnia narodzin dziecka.

Podsumowanie

Urlop ojcowski to ważny przywilej, który pozwala ojcu na spędzenie czasu ze swoim nowo narodzonym dzieckiem. Przysługuje on na mocy polskiego prawa pracy i jest płatny, a jego finansowanie pochodzi ze składek na ubezpieczenie chorobowe. Liczba dni urlopu ojcowskiego wynosi 14, a ojciec może z niego skorzystać w dowolnym momencie w ciągu dwóch lat od dnia narodzin dziecka.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących urlopu ojcowskiego, zachęcamy do kontaktu z pracodawcą lub odpowiednimi instytucjami, które mogą udzielić szczegółowych informacji na ten temat.

Marcin Szydło

Marcin Szydło - ekspert w dziedzinie prawa. Uczestnik licznych kursów i szkoleń prawniczych. Pasjonat prawa, zawsze gotów dzielić się wiedzą i doświadczeniem z czytelnikami.