Taryfikator mandatów – nowe kary za przekroczenie prędkości od 2023

Przekroczenie dozwolonej prędkości to jedno z najczęstszych wykroczeń popełnianych przez kierowców. Od 2023 roku zaostrzone zostaną kary za przekroczenie prędkości, a wszystko to dzięki wprowadzeniu nowego taryfikatora mandatów. W niniejszym artykule przyjrzymy się dokładnie, jakie kary będą obowiązywać oraz jakie będą skutki dla kierowców, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.

Agenda:

 1. Wprowadzenie nowego taryfikatora mandatów
 2. Wysokość kar za przekroczenie prędkości
 3. Punkty karne za przekroczenie prędkości
 4. Jakie wykroczenia będą karane zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów?
 5. Nowy taryfikator mandatów – jak wpłynie na bezpieczeństwo na drogach?

Zobacz także: https://mbon.pl/przejazd-na-czerwonym-swietle-mandat/

Wprowadzenie nowego taryfikatora mandatów

Od 2023 roku wejdzie w życie nowy taryfikator mandatów za wykroczenia w ruchu drogowym. Taryfikator określa wysokość kar finansowych oraz liczbę punktów karnych, które kierowca otrzymuje za przewinienia. Nowe przepisy wprowadzają podział na cztery kategorie wykroczeń, z których każda ma inny zakres sankcji.

Wysokość kar za przekroczenie prędkości

Wysokość kar za przekroczenie prędkości zależy od kilku czynników, takich jak przekroczenie prędkości, miejsce popełnienia wykroczenia oraz kategoria pojazdu. Przykładowo, kierowca, który przekroczy prędkość o 50 km/h w obszarze zabudowanym, będzie musiał zapłacić karę w wysokości od 1000 do 5000 zł. Kierowca ciężarówki, który przekroczy prędkość o 10 km/h na autostradzie, będzie musiał zapłacić karę w wysokości od 200 do 1000 zł.

Punkty karne za przekroczenie prędkości

Oprócz kar finansowych, kierowcy otrzymują również punkty karne za przekroczenie prędkości. Zgodnie z nowymi przepisami, za przekroczenie prędkości o 50 km/h lub więcej, kierowca otrzymuje 10 punktów karnych, co oznacza natychmiastowy zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 miesięcy. Za przekroczenie prędkości o mniej niż 50 km/h, ale powyżej 30 km/h, kierowca otrzymuje 5 punktów karnych.

Jakie wykroczenia będą karane zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów?

Poza przekroczeniem prędkości, nowy taryfikator mandatów będzie obejmował również inne obszary ruchu drogowego, takie jak:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – za pierwszym razem mandat wyniesie 1500 zł, a w przypadku recydywy będzie to 3000 zł.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania – kierowca zostanie ukarany mandatem w wysokości 1000 zł, a w przypadku powtórzenia wykroczenia kara wzrośnie do 2000 zł.
 • Wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – mandat wyniesie 1500 zł za pierwszym razem, a w przypadku powtórzenia wykroczenia kierowca zostanie ukarany kwotą 3000 zł.
 • Niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co spowodowało szkodę dla pieszego, rowerzysty lub innej osoby – kierowca zostanie ukarany mandatem w wysokości 1500 zł za pierwszym razem, a w przypadku powtórzenia wykroczenia kara wyniesie 3000 zł.
 • Omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – za pierwszym razem kierowca zostanie ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, a w przypadku recydywy kara wyniesie 3000 zł.
 • Wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – mandat wyniesie 2000 zł za pierwszym razem, a w przypadku powtórzenia wykroczenia kara wzrośnie do 4000 zł.
 • Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – kierowca zostanie ukarany mandatem w wysokości 2000 zł za pierwszym razem, a w przypadku powtórzenia wykroczenia kara wyniesie 4000 zł.
 • Prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu lub innej substancji działającej podobnie – kierowca zostanie ukarany mandatem w wysokości 2500 zł za pierwszym razem, a w przypadku powtórzenia wykroczenia kara wyniesie 5000 zł.

Nowy taryfikator mandatów – jak wpłynie na bezpieczeństwo na drogach?

Nowy taryfikator mandatów, który wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 roku, ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Zdaniem niektórych ekspertów, wprowadzenie wyższych kar i większej liczby punktów karnych może zniechęcić kierowców do łamania przepisów ruchu drogowego i spowodować, że będą bardziej ostrożni na drodze.

Jednakże, inni eksperci zwracają uwagę na to, że kierowcy, którzy przekraczają prędkość i popełniają inne wykroczenia, często robią to w pełni świadomie, a zwiększenie kar i punktów karnych nie będzie miało na nich dużego wpływu.

Ostatecznie, wpływ nowego taryfikatora mandatów na bezpieczeństwo na drogach zależy od wielu czynników, takich jak skuteczność egzekwowania przepisów, świadomość kierowców i ich chęć przestrzegania zasad ruchu drogowego. Niemniej jednak, wprowadzenie nowego taryfikatora mandatów jest krokiem w dobrą stronę i może pomóc w poprawie bezpieczeństwa na drogach, pod warunkiem skutecznego egzekwowania przepisów i świadomego podejścia kierowców do ruchu drogowego.

Podsumowanie

Od 2023 roku kierowcy, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego i przekraczają dozwoloną prędkość, będą musieli liczyć się z nowymi, wyższymi karami. Nowy taryfikator mandatów wprowadza podział na cztery kategorie wykroczeń, z których każda ma inny zakres sankcji. Wysokość kar za przekroczenie prędkości uzależniona jest od kilku czynników, takich jak przekroczenie prędkości, miejsce popełnienia wykroczenia oraz kategoria pojazdu. Kierowcy otrzymają również punkty karne za przekroczenie prędkości, co może skutkować natychmiastowym zakazem prowadzenia pojazdów. Wszyscy kierowcy powinni zatem pamiętać o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, aby uniknąć wysokich kar i utraty punktów karnych.

FAQ

Czy taryfikator mandatów z 2023 roku różni się od poprzedniego?

Tak, nowy taryfikator mandatów wprowadza wiele zmian w wysokości mandatów za wykroczenia drogowe, które będą obowiązywać od 2023 roku.

Jakie wykroczenia drogowe będą podlegać podwójnemu karaniu?

Nowy taryfikator mandatów zakłada, że podwójne karanie będzie dotyczyć nie tylko przekroczenia prędkości, ale także innych wykroczeń drogowych, takich jak: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, złamanie zakazu wyprzedzania, wyprzedzanie na przejściu lub przed nim, niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, wjazd na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie, wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka.

Czy za wykroczenia drogowe będą również przyznawane punkty karne?

Tak, za większość wykroczeń drogowych, oprócz przekroczenia prędkości, będą przyznawane również punkty karne. Liczba punktów zależy od rodzaju wykroczenia.

Redakcja mbon.pl