Szkolenie ISTQB®. Jak testować oprogramowanie o niebo lepiej

ISTQB® Certified Tester to jeden z najbardziej prestiżowych międzynarodowych certyfikatów w dziedzinie testowania oprogramowania. Poświadcza, że jego posiadacz nie tylko rozumie wartość testowania, ale też potrafi za jego pomocą podnosić jakości produktu. W artykule przyjrzymy się:

  • Czym jest certyfikat ISTQB®,
  • Jakie są korzyści z jego zastosowania – dla pracownika i firmy,
  • Kto, dlaczego i w jaki sposób może się ubiegać ISTQB® Certified Tester.

Czym jest ISTQB® Certified Tester?

ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board) to niezależna organizacja non-profit, któraoferuje sylabusy opisujące wiedzę i najlepsze praktyki w zakresie testowania oprogramowania. . Dzięki nim można tworzyć produkty możliwie najlepiej odpowiadające potrzebom potencjalnych odbiorców.

Kompetencje osoby w zakresie testowania oprogramowania zgodnego z profilem ISTQB®  potwierdza przyznawany przez organizację międzynarodowy ISTQB® Certified Tester. Można go zdobyć przystępując do egzaminu. By lepiej się do niego przygotować warto wziąć udział w szkoleniu ISTQB®, które tłumaczy zawiłości sylabusa i rozwija przedstawiane w nim treści.  
Certyfikacja dostępna jest na 3 poziomach:

  • podstawowym (Foundation),
  • zaawansowanym,
  • eksperckim

Wdrożenie podejścia ISTQB® przynosi profity zarówno z perspektywy przedsiębiorstwa, jak i certyfikowanego.

Presentation of goods on laptop, meeting with customers at the lunch in a cafe. Modern advertising and marketing technologies

Korzyści z wdrożenia ISTQB

Dzięki ISTQB® Certified Tester organizacja zyskuje uporządkowany proces testowy oraz narzędzia i techniki pozwalające sprawnie go przeprowadzić. Ma wgląd do przebiegu realizacji procesu testowego i może w każdym momencie ocenić jakość sprawdzanego rozwiązania. W rezultacie wzrasta produktywność i efektywność firmy w zakresie wytwarzania oprogramowania. Ponadto podejście ISTQB® poprawia komunikację i wzajemne zrozumienie w zespole projektowym.

Certyfikacja ISTQB® dla indywidualnych osób potwierdza ich wysokie kompetencje w zakresie innowacyjnych metod testowania i podnoszenia jakości produktów. Gwarantuje prestiż, wzmacniający pozycję na rynku pracy lub pozycję w firmie. Dynamizuje rozwój zawodowy, angażując do pogłębiania wiedzy i umiejętności związanych z ISTQB®. Może też podnieść zaufanie do osoby certyfikowanej – tak ze strony pracodawcy, jak i potencjalnych klientów.

Szkolenie ISTQB®. Kto i jak może zdobyć certyfikat?

Certyfikat ISTQB® Certified Tester skierowany jest do profesjonalistów związanych z testowaniem oprogramowania, takich jak: testerzy, menedżerowie i analitycy testów, programiści czy konsultanci. Najlepszą drogą, aby go uzyskać, jest szkolenie ISTQB® zakończone egzaminem. Można je odbyć, wykupując jednorazowy udział w kursie lub np. w ramach subskrypcji szkoleń Inprogress Plus, gdzie dostępny jest na poziomach: podstawowym (Certified Tester lub Agile Tester) oraz zaawansowanym (Test Manager lub Technical Test Analyst).

Kilkudniowe szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej lub online (na żywo). Korzystną opcją jest wykupienie subskrypcji zapewniającej udział w wielu innych akredytowanych szkolniach z zakresu inżynierii oprogramowania, zarządzania projektami czy architektury organizacji oraz zachodzących w niej procesów. Więcej informacji na stronie organizatora: https://inprogress.pl.

ISTQB® jest zastrzeżonym znakiem towarowym International Software Testing Qualifications Board.

Artykuł sponsorowany

Redakcja mbon.pl