Na czym polega zadaniowy czas pracy i jakie są jego zalety?

W obecnych czasach bardzo dużą popularność zyskał zadaniowy czas pracy. Warto dowiedzieć się na jego temat nieco więcej oraz zapoznać się z głównymi zaletami takiego rozwiązania.

Czym jest zadaniowy czas pracy?

Zadaniowy czas pracy polega na wyznaczaniu przez pracodawcę poszczególnych zadań pracownikowi. Na ich podstawie szacowany jest czas pracy pracownika, który może znacząco się różnić od standardowego czasu pracy. Typowy czas pracy zazwyczaj obejmuje osiem godzin pracy przez pięć dni w tygodniu. Godziny pracy w zadaniowym trybie są szacowane na podstawie możliwości wykonania konkretnego zadania. Jednak działanie to może być nieprecyzyjne, ponieważ czas wykonywania poszczególnych działań zależny jest od konkretnego pracownika oraz jego motywacji do pracy.

zadaniowy czas pracy

Kiedy wprowadzić zadaniowy czas pracy?

Taki czas pracy będzie doskonałym rozwiązaniem w wielu zawodach, a także w wielu firmach, niezależnie od ich wielkości oraz specyfiki działalności. Jednak taki system pracy nie sprawdzi się w każdym miejscu, ponieważ niektóre zawody wymagają stałej obecności pracownika przez określony czas. Zadaniowy czas pracy najlepiej sprawdzi się w sytuacji, w której trudno jest jednoznacznie określić początek oraz koniec pracy. Oprócz tego będzie to także doskonałe rozwiązanie w zawodach, które nastawione są na określone cele, a nie po prostu czas spędzany w pracy.

Praca w różnych zawodach

Istnieje bardzo wiele zawodów, w których aktualnie doskonale sprawdzi się opisywany czas pracy. Dotyczy on przede wszystkim osób, które w pracy realizują działania nastawione na cel i nie muszą spędzać w niej określonej ilości godzin, aby uzyskać pożądane efekty. Zadaniowy czas pracy doskonale sprawdzi się w przypadku pracowników biurowych, którzy mają do wykonania określone zadania. Jednak będzie to także optymalne rozwiązanie dla osób pracujących w terenie, na przykład listonoszy oraz roznosicieli ulotek.

praca

Zadaniowy czas pracy a ilość godzin

Ów czas pracy odnosi się do konieczności wykonania konkretnych zadań, które są zlecane pracownikowi przez jego pracodawcę. Szacuje się, iż czas wykonania powierzonych działań powinien zmieścić się w ustawowym czasie pracy dla każdego pracownika, który obejmuje czterdzieści godzin pracy w tygodniu. Czas wykonywania zadań zależny jest w dużej mierze od pracownika, dlatego jeśli jego działania nie będą efektywne to prawdopodobnie wykonywanie poszczególnych zadań potrwa dłużej.

Zalety zadaniowego czasu pracy

Z całą pewnością można stwierdzić, że opisywany czas pracy to rozwiązanie, które ma szereg korzystnych aspektów. Wśród nich można wskazać przede wszystkim zwiększenie komfortu psychicznego pracowników podczas wykonywania zawodowych obowiązków. Osoba pracująca w tym trybie powinna martwić się jedynie kwestiami związanymi z wykonaniem zadań na czas, a nie na przykład spóźnieniem się do pracy. Oprócz tego wśród głównych zalet zadaniowego czasu pracy można wskazać także brak konieczności nadzorowania pracy oraz zmniejszenie problemów związanych z brakiem efektywności u pracowników.

Redakcja mbon.pl