Jak działa VAT OSS?

Już od 2021 roku obowiązują przepisy, które umożliwiają przedsiębiorcom e-commerce korzystanie z rozliczenia VAT OSS. To spore ułatwienie w kwestii rozliczeń sprzedaży wysyłkowej towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Chcesz dowiedzieć się, jak w praktyce przebiega rejestracja VAT OSS i czym tak właściwie jest ten system rozliczeniowy? Sprawdź w poniższym artykule!

Czym jest i jak działa VAT OSS?

System VAT OSS to rozszerzona procedura VAT MOSS, czyli uproszczone rozliczenia podatku VAT dla przedsiębiorców, którzy handlują towarami i usługami cyfrowymi przez Internet. Wprowadzone regulacje związane z VAT OSS obowiązują w ramach sprzedaży wysyłkowej na terenie państw członkowskich UE do limitu transakcji na poziomie 10 000 EUR.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rejestracji VAT OSS i procedurach rozliczeniowych? Sprawdź: https://taxology.co/pl/vat-oss/.

W rzeczywistości firma zajmująca się handlem wysyłkowym na terenie UE po przekroczeniu limitu kwotowego transakcji musi dokonać rejestracji VAT w krajach, do których wysyłane są towary. Obowiązek przedsiębiorcy to także złożenie stosownej deklaracji w kraju nabywcy oraz zrealizowanie płatności do urzędu skarbowego.

System rozliczania VAT OSS ułatwia prowadzenia rozliczeń podatkowych ze względu na możliwość złożenia jednej transakcji podatkowej w swoim kraju, gdzie następnie kwota odprowadzonego podatku jest automatycznie rozdzielana na kraje członkowskie.

Kto i kiedy może dokonać rejestracji VAT OSS?

Korzystanie z procedur rozliczenia VAT OSS jest dostępne w 27 krajach członkowskich w UE. Warto też wiedzieć, że systemem objęte są branże, które realizują wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość lub świadczą usługi na rzecz osób prywatnych, które są podatnikami w innych krajach Unii Europejskiej.

Rejestracja VAT OSS nie jest obowiązkowa. Można zarejestrować się jako podatnik do systemu, ale nie trzeba. To jednak spore ułatwienie, szczególnie jeśli chodzi o rozliczenia podatku VAT pomiędzy różnymi krajami, z którymi realizowane są transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Rejestracja VAT OSS – jak to zrobić?

Proces rejestracji VAT OSS nie jest skomplikowany. Wystarczy, że przygotujesz dla urzędu skarbowego deklarację z informacją o chęci skorzystania z rozliczenia VAT OSS. W Polsce zgłoszenia trzeba dokonać na bezpłatnym formularzu VAT VIU-R.

Do systemu VAT OSS można przystąpić zawsze od początku kwartału następującego po kwartale, kiedy podatnik VAT poinformuje urząd skarbowy o zamiarze skorzystania z uproszczonej procedury rozliczeń. Niemniej jednak rejestracja VAT OSS nie zwalnia podatnika ze stosowania odpowiednich stawek VAT dla konkretnych państw członkowskich. To oznacza, że wystawiane faktury VAT powinny zawierać uwzględnione stawki dotyczące danego kraju członkowskiego.

Deklaracja i rozliczenie VAT OSS – co trzeba wiedzieć?

Jeśli zdecydujesz się na złożenie deklaracji VAT OSS, musisz wiedzieć, że taki dokument trzeba przygotować do ostatniego dnia miesiąca po danym kwartale rozliczeniowym. W deklaracji składanej do urzędu skarbowego trzeba uwzględnić:

  • wszystkie państwa członkowskie, w których zostały zawarte transakcje handlowe,

  • zastosowane stawki VAT dla konkretnych umów,

  • podstawę opodatkowania daną stawką VAT,

  • kwotę obliczonego podatku VAT.

Warto też dodać, że podczas uzupełniania danych w deklaracji VAT należy podawać kwoty w EUR. Jeśli towary były sprzedawane w innej walucie, trzeba zastosować przelicznik walutowy według Europejskiego Banku Centralnego. Po rejestracji VAT OSS i złożeniu deklaracji w formie rozliczenia VAT OSS trzeba przelać środki na konto bankowe urzędu skarbowego. 

Czy warto korzystać z rejestracji VAT OSS?

Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na rejestrację do VAT OSS. W ten sposób można przede wszystkim usprawnić procedury rozliczania należnego podatku VAT, zredukować liczbę formalności oraz zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu podczas obliczania stawek i kwot należnych do wpłaty na konto urzędu skarbowego.

Materiał zewnętrzny

Redakcja mbon.pl