Inwestycja w złoto – co warto wiedzieć?

Inwestycja w złoto jest powszechnie akceptowaną strategią ochrony swoich finansów przed skutkami inflacji czy kryzysu gospodarczego. Jednak nie zawsze jest to odpowiedni wybór dla każdego i nie jest to tak bezpieczne, jak się zwykle uważa. Dlatego warto poświęcić czas na odpowiednie badania i przeanalizować szczegóły takiej inwestycji przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o zakupie złotych monet, sztabek złota czy instrumentów związanych z kruszcem.

Z artykułu dowiesz się:

  • fenomen złota
  • historia złota
  • jakie jest ryzyko podczas inwestycji w złoto
  • jak inwestować w złoto
  • gdzie można kupić złoto

Fenomen złota

Złoto jest wyjątkowym aktywem dla inwestorów, ze względu na swoje unikalne cechy i ograniczoną dostępność. Jego rzadkość sprawia, że jest bardzo poszukiwanym zasobem, a jego kowalność sprawia, że jest łatwe do ukształtowania w dowolną formę. Złoto nie utlenia się i nie odbarwia w wodzie i powietrzu, co zwiększa jego pożądanie jako towaru. Co więcej, jest praktycznie niezniszczalne. Jedynie roztwór cyjanku i woda królewska mogą zaszkodzić złotemu kruszcowi.

Szacunki wskazują, że pozostałe podziemne zasoby złota mogą zostać całkowicie wyczerpane w ciągu 20-30 lat, jeśli obecne tempo wydobycia będzie kontynuowane bez odkrywania nowych dużych złóż. To dodatkowo zwiększa rzadkość tego metalu, czyniąc go jeszcze bardziej pożądanym materiałem dla inwestorów. Jego trwałość i permanentność sprawiają, że złoto jest idealną opcją inwestycji długoterminowej, ponieważ zachowuje swoją wartość w czasie, niezależnie od warunków rynkowych. W rezultacie, wiele osób zwraca się ku złotu jako alternatywnej klasie aktywów, aby zabezpieczyć się przed inflacją i zmiennością rynku akcji. Inwestowanie w fizyczne złoto, takie jak monety czy sztabki, jest jednym ze sposobów na uzyskanie ekspozycji na ten metal szlachetny, podczas gdy ETF-y i kontrakty futures stanowią płynną alternatywę dla tych, którzy wolą nie trzymać fizycznego złota w swoich portfelach.

Odrobina historii

Wykorzystanie złota jako międzynarodowego systemu monetarnego było wielowiekową praktyką, służącą jako podstawowy fundament światowego systemu gospodarczego. Złoto było historycznie preferowane ze względu na jego rzadkość, trwałość i łatwość dzielenia, co czyniło je odpowiednim środkiem płatniczym i światowym pieniądzem. W tym systemie jednostki standardowe były zazwyczaj równe określonej masie złota, a banki centralne utrzymywały rezerwy kruszcu i waluty wymienialne o stałych kursach wymiany. System ten służył jako norma aż do Wielkiego Kryzysu Gospodarczego w 1929 roku, kiedy to kraje odeszły od standardu złota, aby zwiększyć popyt wewnętrzny poprzez ekspansywną politykę fiskalną poprzez drukowanie większej ilości gotówki. Pozwoliło to narodom na łatwe zwiększenie siły nabywczej bez konieczności martwienia się o posiadanie wystarczających rezerw złota lub bycie ograniczonym przez wahania kursów walutowych. Dodatkowo wiele rządów zaczęło wdrażać ekonomię keynesowską, która wspierała wydatki deficytowe w okresach słabej aktywności gospodarczej w celu zwiększenia poziomu inwestycji w projekty infrastruktury publicznej i inne inicjatywy w zakresie opieki społecznej.

W 1933 roku prezydent Roosevelt ustalił cenę złota na 20 dolarów za uncję, starając się stworzyć stabilny i bezpieczny system wymiany monetarnej. Ten system pozostał nienaruszony aż do 1971 roku, kiedy to prezydent Nixon zniósł wymienialność złota na dolary, kończąc tym samym standard złota jako sposób oparcia waluty. W 1974 roku posiadanie złota zostało zalegalizowane w USA, a inwestorzy zaczęli uznawać je za bezpieczny sposób przechowywania pieniędzy ze względu na możliwość wzrostu jego wartości w czasie. W tym okresie presja inflacyjna sprawiła, że złoto stało się coraz bardziej atrakcyjne jako długoterminowa inwestycja ze względu na jego zdolność do wzrostu wartości i ochronę przed stratami finansowymi. W rezultacie, w latach 70. nastąpił napływ inwestycji w złoto ze strony osób chcących zabezpieczyć swój majątek przed dalszymi zawirowaniami gospodarczymi. Deregulacja własności złota ostatecznie dała obywatelom większy dostęp do zysków z inwestycji w kruszec, zapewniając jednocześnie dodatkową stabilność walutom narodowym.

Inwestycja w złoto – jakie jest ryzyko?

Inwestowanie w złoto jest tradycyjnie postrzegane jako opcja inwestycyjna o niskim ryzyku, niskim lub średnim zysku, szczególnie w długim okresie czasu. Spojrzenie na 100-letni wykres ceny kruszcu w stosunku do dolara amerykańskiego może dać inwestorom pewien wgląd w możliwe dochody lub straty, które mogą być związane z inwestowaniem w złoto, a także dostarczyć cennych informacji, które mogą pomóc w podjęciu decyzji. Na przykład w 1971 roku decyzja prezydenta Nixona spowodowała gwałtowny wzrost cen – choć jest niezwykle mało prawdopodobne, by taki wzrost powtórzył się w przyszłości. W latach 80. złoto osiągnęło szczytową wartość ponad 800 dolarów za uncję, po czym gwałtownie spadło z powodu rosnących stóp procentowych, co pokazuje zmienność cen złota w czasie. Mimo to inwestorzy powinni podchodzić do inwestowania w złoto z ostrożnością. Spadki i ruchy boczne mogą trwać latami, co wymaga zrozumienia zjawisk ekonomicznych i globalnej sytuacji gospodarczej przy rozważaniu zakupu złota jako strategii inwestycyjnej. W krótkich okresach czasu dzienne wahania były stosunkowo niewielkie (4%) w porównaniu z innymi inwestycjami, takimi jak akcje – co czyni złoto atrakcyjnym dla osób pragnących niższego ryzyka, ale rozsądnych zwrotów z inwestycji.

Inwestycja w złoto – jak się za to zabrać?

Złoto od dawna uważane jest za bezpieczne aktywo, którego cena wzrasta w czasach zmienności rynkowej. Z cenami złota, które w ciągu ostatnich kilku lat miały tendencję wzrostową, coraz więcej inwestorów rozważa inwestowanie w złoto jako część swojego portfela. 

Fizyczne sztabki i monety

Dla tych, którzy chcą inwestować w fizyczne złoto, istnieją dwie popularne opcje – złote sztabki i monety. Sztabki złota występują w różnych rozmiarach, od 1 grama do 400 uncji. 1-gramowa sztabka jest stosunkowo niedroga, ale może zajmować sporo miejsca, jeśli inwestujesz dużą sumę pieniędzy. Z drugiej strony, większe sztabki złota mogą być dość drogie, ale wymagają mniej miejsca do przechowywania. Jeśli chodzi o monety, to również występują one w różnych rozmiarach, od 1/20 uncji aż do jednej pełnej uncji. Monety są zazwyczaj droższe niż sztabki, ponieważ mają wyższe premie ze względu na ich wartość kolekcjonerską.

inwestycja w złoto

Plusy i minusy związane z kupnem fizycznego złota to płynność (nie jest ono zbyt płynne) i konieczność przechowywania (potrzebujesz bezpiecznego miejsca do przechowywania). Dodatkowo, będziesz musiał zapłacić podatek od sprzedaży, gdy będziesz kupował lub sprzedawał fizyczne złoto, więc to również powinno być uwzględnione w Twojej decyzji inwestycyjnej.

Inwestycje papierowe

Innym sposobem inwestowania w złoto są inwestycje papierowe, takie jak ETF-y (exchange-traded funds), kontrakty futures, CFD (contracts for difference) i akcje producentów/spółek wydobywczych złota. Fundusze ETF śledzą cenę spot złota, więc stanowią łatwy sposób na zdobycie ekspozycji bez konieczności posiadania fizycznego kruszcu lub monet. Jednakże, z niektórymi ETF-ami mogą wiązać się opłaty za zarządzanie, które z czasem mogą zmniejszyć Twoje zyski. Kontrakty futures pozwalają inwestorom na zakup lub sprzedaż uzgodnionej ilości aktywów w określonym terminie w przyszłości. Kontrakty te niosą ze sobą również ryzyko kontrahenta, ponieważ angażują dwie strony uzgadniające przyszłą dostawę aktywów po uzgodnionej cenie, więc powinno to być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. CFD są podobne do kontraktów futures, ale zamiast uzgadniać przyszłą dostawę aktywów po uzgodnionej cenie, stawiasz na to, czy aktywa bazowe pójdą w górę lub w dół w wartości w czasie. Ponownie, istnieje ryzyko kontrahenta, więc to powinno być uwzględnione w procesie podejmowania decyzji, jak również. Wreszcie, inwestorzy mogą nabyć akcje producentów/spółek wydobywczych złota, co zapewnia bezpośrednią ekspozycję na spółki, których podstawową działalnością jest wydobycie lub produkcja złota. Opcja ta niesie jednak ze sobą znaczne ryzyko, ponieważ spółki te mogą nie odnieść sukcesu w czasie, więc powinieneś przeprowadzić dokładne badania przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w tym zakresie.

Gdzie można kupić złoto?

Jeśli chodzi o zakup złota w celach spekulacyjnych, istnieje kilka różnych opcji. Po pierwsze, możesz kupić złoto od autoryzowanych dealerów, takich jak sklepy z monetami lub sprzedawcy internetowi. Złote monety występują w różnych rozmiarach i wagach, więc możesz wybrać rozmiar, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Możesz również kupić sztabki złota, które są dużymi blokami czystego złota. Inną opcją jest inwestowanie w złote ETF-y (exchange-traded funds) lub złote fundusze inwestycyjne. Te inwestycje pozwalają Ci inwestować w cenę złota bez konieczności kupowania fizycznego złota. Wreszcie, możesz kupić kontrakty futures na giełdach towarowych jako sposób na spekulowanie na przyszłej cenie złota. Bez względu na to, którą opcję wybierzesz, ważne jest, byś zrobił swoje badania i zrozumiał ryzyko związane z inwestowaniem w jakikolwiek towar.

Podsumowanie

Inwestowanie w złoto może potencjalnie zapewnić korzyści z dywersyfikacji i ochronę przed zmiennością rynku dzięki jego statusowi jako aktywa bezpiecznej przystani. Ważne jest jednak, aby inwestorzy zrozumieli różne dostępne opcje inwestowania w złoto wraz z towarzyszącym im ryzykiem przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w tym zakresie. Fizyczne sztabki i monety oferują namacalną własność, podczas gdy inwestycje papierowe, takie jak ETF-y, oferują pośrednią ekspozycję bez konieczności posiadania fizycznego kruszcu lub monet, chociaż mogą istnieć opłaty za zarządzanie związane z niektórymi ETF-ami, które mogą zmniejszyć Twoje zyski w czasie. Wreszcie, zakup akcji firm wydobywczych/producentów oferuje bezpośrednią ekspozycję, ale niesie ze sobą znaczne ryzyko, ponieważ firmy te mogą nie odnieść sukcesu w czasie, więc powinieneś przeprowadzić dokładne badania przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w tym zakresie. Ostatecznie ważne jest, aby inwestorzy ocenili swoje indywidualne cele przed podjęciem decyzji, który rodzaj (rodzaje) inwestycji najlepiej spełniają ich potrzeby.

Redakcja mbon.pl