Ile dni wolnego za oddanie krwi?

Donacja krwi to czyn społeczny, który może ratować życie innych. W Polsce, dawcy krwi otrzymują pewne przywileje, w tym dodatkowe dni wolne od pracy. W tym artykule dowiesz się, ile dni wolnych przysługuje za oddanie krwi.

Zobacz także: KIM JEST NATUROPATA? ROZUMIENIE ROLI I ZNACZENIA NATUROPATII

Dni wolne za oddanie krwi – nowe przepisy

Zgodnie z nowymi przepisami uchwalonymi przez Prezydenta, dawcy krwi, nawet po zniesieniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, będą mogli korzystać z dwóch dni wolnych od pracy. Przepisy te wprowadzono jako część tzw. specustawy covidowej.

Przepisy mówią, że honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych „w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym”.

Dni wolne za oddanie osocza

Zgodnie z wyliczeniami organizacji krwiodawcy.org, osoba, która regularnie oddaje osocza, może mieć prawo do nawet 48 dodatkowych dni płatnego wolnego w pracy w ciągu roku. Oznacza to, że teoretycznie można oddać osocza do 24 razy w ciągu roku, co przekłada się na 48 dni wolnego w pracy. Jednak w praktyce dawca musi się cieszyć bardzo dobrym zdrowiem, aby móc oddać osocza tak często.

Rożnice w ilości dni wolnych dla dawców płci męskiej i żeńskiej

Ilość dni wolnych od pracy, na które może liczyć dawca, zależy również od płci. Kobieta, która odda krew pełną, może liczyć na osiem dni wolnego w pracy w ciągu roku, podczas gdy mężczyzna na 12 dni. Różnica wynika z tego, że kobieta w ciągu roku może oddać krew pełną maksymalnie cztery razy, a mężczyzna sześć razy. Przerwa między oddaniami musi wynosić minimum 8 tygodni.

Czy dawcy płytek krwi otrzymują dodatkowe dni wolne?

Tak, dawcy płytek krwi mogą otrzymać dodatkowe 24 dni wolnego w pracy. Przerwa między donacjami w przypadku kobiet i mężczyzn to minimum cztery tygodnie, a więc płytki krwi można oddać w roku 12 razy.

Czy dawcy osocza otrzymują dodatkowe dni wolne?

Tak, osoby, które oddają osocza, mogą liczyć na dodatkowe dni wolne. Osocza nie można oddawać częściej niż co dwa tygodnie, co oznacza maksymalnie 24 donacje w ciągu roku, co przekłada się na 48 dni wolnego w pracy.

Kto pokrywa koszty dni wolnych dla dawców krwi?

Koszty dni wolnych honorowego dawcy krwi pokrywa pracodawca. Jest to kwestia, która budzi pewne kontrowersje, zwłaszcza wśród samych honorowych krwiodawców.

Do czego wykorzystuje się osocze?

Osocze jest wykorzystywane zarówno w procedurach medycznych, jak i do produkcji niektórych leków. W grudniu 2022 r., Ministerstwo Zdrowia ogłosiło przetarg na wyłonienie nabywcy nadwyżek osocza.

Czy istnieją limity dotyczące ilości oddanej krwi?

Tak, istnieją szczegółowe przepisy, które regulują każdy etap procesu oddawania krwi, w tym dopuszczalną ilość oddawanej krwi i jej składników oraz częstotliwość ich oddawania.

Czy dawca może oddać osocze w odstępie co tydzień?

Tak, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 września 2017 r. dopuszcza możliwość oddawania osocza w odstępie co tydzień, pod warunkiem spełnienia pewnych wymagań.

Podsumowując, dawcy krwi w Polsce mają prawo do dodatkowych dni wolnych od pracy. Ilość tych dni zależy od rodzaju donacji oraz od płci dawcy. W przypadku donacji osocza, teoretycznie możliwe jest uzyskanie nawet 48 dodatkowych dni wolnych w ciągu roku.

Zobacz także: PRZELICZENIE MINUT NA DNI: SPRAWDŹ NASZ KALKULATOR

Redakcja mbon.pl