Dobre cechy człowieka

Aby zrozumieć, czy dana osoba jest dobra, powinieneś zwrócić uwagę na jej cechy charakteru. Są one uważane za stosunkowo trwałe cechy psychologiczne danej osoby. Są w stanie zmieniać się tylko przez lata i przy niewiarygodnym wysiłku. Jakie są dobre cechy człowieka? O czym lepiej pisać w CV? A jakie warto rozwijać w sobie? Warunkowo psychologowie dzielą wszystkie cechy charakteru na trzy podgrupy: wolicjonalne, emocjonalne, intelektualne. Wybierając tylko te dobre z tej klasyfikacji, możesz zrozumieć, które są przydatne do wygodnego życia.

Czym są cechy charakteru? 

Wielu badaczy jest obecnie sceptycznych wobec koncepcji cech osobowości. Badania pokazują, że różni ludzie zachowują się zupełnie inaczej w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdują, co utrudnia wyodrębnienie pewnych cech osobowości. Dowodzi tego eksperyment Milgrama i słynny eksperyment więzienny. Dlatego trudno jest sklasyfikować niektóre cechy osobowości jako wyraźnie pozytywne lub negatywne. Ponieważ w niektórych sytuacjach mogą być korzystne, ale w innych mogą powodować problemy. Niektóre cechy charakteru są oceniane bardzo różnie przez różnych obserwatorów. Obejmują one: Na przykład w zależności od płci  to, co u mężczyzn postrzegamy jako asertywność, u kobiet może być postrzegane jako  oznaka kłótliwości lub frustracji.

Dobre cechy charakteru

Wierność

Wyraz stałości we wszystkim: partner, światopogląd, sprawy, Ojczyzna. Jest to jedna z podstawowych cech długotrwałego i silnego związku. Wierny człowiek jest oddany. Dobry człowiek nie zmienia swoich obietnic, wykonuje obowiązki. Jakość wierności wiąże się z siłą woli. Z reguły ludzie o silnej woli są bardziej lojalni.

Odpowiedzialność

Jest to świadomość osoby, co dokładnie zależy od niej i na co jest w stanie wpłynąć. Umiejętność odpowiadania za swoje czyny, podejmowania decyzji, rozumienia ich konsekwencji. Dojrzałość osobowości przejawia się dokładnie tym, jak bardzo dana osoba jest w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność. Dobry człowiek musi to umieć.

Determinacja

Jest to pozytywna cecha osoby, która odważnie i szybko podejmuje decyzje. Brak wahań, zaufanie do swoich działań, świadomość ich konsekwencji. Zdeterminowani ludzie są zwykle pewni siebie, wykazują niezawodność. Tacy ludzie są nazywani odważnymi.

Optymizm

Optymizm pojawia się, gdy ktoś pozytywnie patrzy w przyszłość. Oznacza to, że  gdy dzieje się coś dobrego, są ludzie, którzy potrafią sobie wyobrazić, że stanie się to nie tylko tu i teraz, ale będzie trwało wiecznie.

Punktualność

Cecha kogoś, kto coś robi lub udaje się gdzieś we właściwym czasie – ani za wcześnie, ani za późno. Ludzie punktualni zyskują w oczach otoczenia cechy dobre – są uważani za zorganizowanych, spolegliwych, poważnie traktujących swoją pracę i szanujących osoby, z którymi się umawiają.

Ambicja

To człowiek, który ma silne pragnienie odniesienia sukcesu lub osiągnięcia doskonałości, a także poczucie godności własnej. Ambicja jest cechą ludzi sukcesu i niezbędnym warunkiem w ich życiu zawodowym, artystycznym, a nawet osobistym. Ambitnych ludzi od najmłodszych lat wychowuje się jako wzorce do naśladowania.

Podsumowanie

Można wyodrębnić ponad 20 dobrych cech człowieka, ważnym jest to, aby każdy miał ich w sobie i stwarzał dobry świat wokół.

Przeczytaj więcej na BUZZZ

Redakcja mbon.pl