Dlaczego potrzebujesz rachunku inwestycyjnego?

Każda osoba, która chce profesjonalnie grać na giełdzie, musi otworzyć własny rachunek inwestycyjny (inaczej rachunek maklerski). Dlaczego taki rachunek to niezbędne narzędzie inwestora?

Rachunek maklerski – co to jest?

Zgodnie z podręcznikową definicją, rachunek inwestycyjny to typ konta, służącego do przeprowadzania transakcji kupna i sprzedaży na giełdzie. Rachunek ten otwiera się w wybranym przez siebie domu lub biurze maklerskim, które inwestują (zgodnie z dyspozycjami właściciela konta) zdeponowane na nim środki na giełdzie. Rachunek maklerski umożliwia nie tylko wpłacanie, wypłacanie i zarządzanie pieniędzmi, ale także przechowywanie informacji o posiadanych środkach oraz wszelkich przeprowadzanych transakcjach.

Czym różnią się od siebie wzmiankowane wcześniej dom i biuro maklerskie? Główna różnica  polega na tym, że dom maklerski to całkowicie odrębny i samodzielny podmiot, tymczasem biuro maklerskie jest częścią banku.

Jakimi instrumentami finansowymi można handlować za pomocą konta maklerskiego?

Wszystkimi, jakie oferuje dom lub biuro maklerskie, w którym otworzyliśmy konto. Do najczęstszych przykładów produktów finansowych, którymi można handlować dzięki rachunkowi inwestycyjnemu, należą:

 • akcje i udziały w przedsiębiorstwach,
 • obligacje państwowe,
 • obligacje korporacyjne,
 • certyfikaty inwestycyjne,
 • waluty i kryptowaluty,
 • opcje,
 • kontrakty typu futures,
 • kontrakty CFD,
 • kontrakty terminowe.

Jak otworzyć rachunek inwestycyjny?

Procedura otwarcia rachunku inwestycyjnego jest różna w zależności od tego, w jakiej instytucji chcemy otworzyć konto. Wspólne są jednak podstawowe wymogi prawne, jakie musi spełnić każda osoba zainteresowana otwarciem takiego konta.

Każdy indywidualny inwestor musi spełnić następujące warunki:

 • być osobą fizyczną lub prawną w rozumieniu prawa polskiego,
 • mieć powyżej 18 lat,
 • posiadać ważny dokument tożsamości,
 • wypełnić unijny formularz MIFID, sprawdzający poziom wiedzy dotyczącej inwestowania. Bez stresu! Tego testu nie da się oblać. Jeśli chcesz się o tym przekonać, to przeczytaj o tym tutaj – znajdziesz tu nie tylko przystępne wyjaśnienie, czym jest MIFID, ale także szereg innych przydatnych wiadomości z dziedziny inwestowania!

Aby założyć rachunek maklerski, nie musisz dysponować żadną określoną z góry kwotą. Specjaliści w dziedzinie finansów wręcz zachęcają do tego, aby przygodę ze światem giełdy zacząć od małych kwot. Dzięki temu możesz inwestować bez dużego ryzyka i powiększać swój portfel inwestycyjny z czasem, korzystając z wypracowanych zysków!

Redakcja mbon.pl