Czym jest testament i jakie są jego rodzaje?

Testament jest dokumentem prawnym, który pozwala zdecydować, jak twój majątek zostanie podzielony po twojej śmierci. Ważne jest, aby zrozumieć różne rodzaje dostępnych testamentów, jak również wymagania prawne dla każdego z nich. W tym wpisie omówimy testamenty odręczne (holograficzne), notarialne, allograficzne i ustne.

Z artykułu dowiesz się:

  • czym jest testament
  • jakie są rodzaje testamentów

Zobacz także: https://mbon.pl/na-czym-polega-powodztwo-w-sprawie-cywilnej/

Czym jest testament i jakie są jego rodzaje?

Testamenty to ważne dokumenty, które pozwalają osobom fizycznym zorganizować swoje sprawy w przypadku śmierci, niezdolności do pracy lub niepełnosprawności.

Istnieje kilka sposobów na stworzenie ważnego testamentu, w tym:

  • testament holograficzny,
  • testament notarialny,
  • testament allograficzny,
  • testament ustny.

Testamenty pisane ręcznie, znane również jako testamenty holograficzne, nie wymagają notarialnego potwierdzenia, ale muszą być napisane własnym pismem spadkodawcy. Testamenty notarialne są tworzone z pomocą notariusza i zabezpieczone dodatkowymi wymogami stanowymi. Testament allograficzny jest dokumentem pisanym na maszynie, podpisanym przez spadkodawcę, ale nie wymagającym świadka ani notariusza. Ponieważ testament ustny jest znacznie trudniejszy do udowodnienia i może być łatwo zakwestionowany, ta forma sporządzenia testamentu jest zazwyczaj zabroniona w większości stanów. Bez względu na to, jaki rodzaj testamentu zostanie wybrany, istotne jest, by wszystkie jego postanowienia były zgodne z prawem danego stanu i lokalnej gminy.

Rodzaje testamentów: allograficzny

Testament allograficzny to testament, który został napisany ręcznie przez inną osobę niż sam spadkodawca. Zanim zostanie on prawnie uznany, musi spełniać pewne warunki określone w art. 951 Kodeksu cywilnego. Aby dokument ten został uznany za ważny, musi zawierać pełne imię i nazwisko oraz adres spadkodawcy, jego życzenie co do konkretnych postanowień dotyczących majątku i/lub osób pozostających na jego utrzymaniu, jego podpis oraz datę sporządzenia. Ponadto jeden lub więcej świadków musi również podpisać testament allograficzny, aby był on ważny.

Jeśli te wymagania nie zostaną spełnione, wówczas testament allograficzny nie może zostać wykorzystany, ponieważ jego legalność może zostać zakwestionowana przez sąd. Ważne jest, aby upewnić się, że każdy z tych warunków jest przestrzegany, aby wszelkie testamenty allograficzne, które napiszesz lub podpiszesz były wiążące w świetle prawa.

Testament ustny

Testament ustny może być uznany za ważny w pewnych okolicznościach, np. gdy ktoś obawia się rychłej śmierci lub jest w inny sposób ubezwłasnowolniony w stopniu uniemożliwiającym sporządzenie testamentu pisemnego. Aby testament ustny został uznany za ważny, musi zostać spisany nie później niż rok po tym, jak wspomniani świadkowie lub beneficjenci byli przy nim obecni. Ponadto, jeżeli po sporządzeniu testamentu dokonano w nim jakichkolwiek zmian, zmiany te również muszą zostać odnotowane w tym samym terminie. Oczywiście, ze względu na brak fizycznego dokumentu i wiarygodności świadków, podważenie testamentu ustnego może często okazać się trudne – zwłaszcza po upływie pewnego czasu.

Rodzaje testamentów: notarialny

Testament notarialny to rodzaj testamentu, który został sporządzony przez adwokata, a następnie podpisany przed notariuszem. Ten rodzaj testamentu oferuje większą ochronę niż testament holograficzny, ponieważ został sprawdzony przez adwokata przed podpisaniem, a świadkowie obecni przy podpisywaniu mogą w razie potrzeby poświadczyć jego ważność. Wadą tego typu testamentów jest to, że są one zazwyczaj droższe z powodu opłat adwokackich związanych z ich sporządzeniem i prawidłowym wypełnieniem.

Testamenty odręczne (holograficzne)

Testament holograficzny to rodzaj testamentu, który jest w całości napisany przez spadkodawcę (osobę sporządzającą testament). Ten rodzaj testamentu nie wymaga świadków ani notariuszy, aby był ważny. Musi on być w całości napisany ręcznie przez spadkodawcę i musi zawierać jego podpis i datę na końcu. Zaletą tego typu testamentu jest jego prostota. Jednakże może on również zostać łatwo zakwestionowany w przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów lub niespójności.

Podsumowanie

Istnieje kilka różnych rodzajów testamentów dostępnych w zależności od sytuacji i potrzeb, w tym odręczne (holograficzne), notarialne, allograficzne i ustne wersje. Każdy z nich zapewnia różne poziomy ochrony, a jednocześnie ma swoje własne koszty z nimi związane, więc upewnij się, że dokładnie badasz przed podjęciem decyzji, który z nich będzie dla ciebie najlepszy!

Redakcja mbon.pl