Czym jest faktoring i jak może wesprzeć Twój biznes?

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że Polska jest jednym z europejskich liderów na rynku usług finansowych. Nasz kraj wiedzie prym, jeżeli chodzi o liczbę i różnorodność usług, z których mogą skorzystać konsumenci, a także o możliwości personalizacji, czyli dopasowania tychże usług do własnych potrzeb. 

Wśród wszystkich dostępnych na rynku rozwiązań finansowych szczególnie wyróżnia się jedno, które może rozwiązywać wiele problemów występujących w sferze finansowej przedsiębiorstw, a przy tym jest łatwo dostępne i występuje w różnorodnych wariantach. Rozwiązaniem tym jest faktoring. Na czym polega i w jaki sposób może wesprzeć Twój biznes?

Krótka charakterystyka faktoringu

Faktoring w najprostszym ujęciu polega na finansowaniu faktur wystawionych z długim terminem płatności. Z usługi tej korzystają zwykle przedsiębiorcy, którzy regularnie wystawiają swoim kontrahentom dokumenty sprzedaży z odległymi terminami płatności. 

Dzięki faktoringowi przedsiębiorca może zgłosić wystawione przez siebie faktury do finansowania. Po wypełnieniu zgłoszenia (w wersji online) oraz wyrażeniu zgody na warunki umowy, klient firmy faktoringowej otrzymuje środki przewidziane na fakturze natychmiast, zamiast czekać długimi tygodniami na spłatę ze strony kontrahenta.

Ważne terminy

Zanim zaczniesz odkrywać tajniki faktoringu, poświęć chwilę, by poznać trzy istotne terminy, które pozwolą Ci odnaleźć właściwe punkty odniesienia:

  1. faktorant – faktorantem nazywamy przedsiębiorcę, który korzysta z usługi faktoringu.
  2. faktor – świadczy usługę faktoringu. W tej roli zwykle występuje firma specjalizująca się w faktoringu, choć zdarza się także, że faktorem zostaje bank.
  3. odbiorca – kontrahent faktoranta, który otrzymał od niego fakturę, ale jeszcze jej nie opłacił. 

Jak więc działa usługa? 

W telegraficznym skrócie: 

„Faktoring wierzytelnościowy (bo tak brzmi pełna jego nazwa) jest usługą, która umożliwia sprzedaż faktur w zamian za gotówkę.” [1]

Dokumenty sprzedaży skupują faktorzy, którzy następnie wypłacają środki faktorantowi w zamian za prowizję lub inne opłaty wyszczególnione w umowie. Prawo własności do należności z tytułu faktury przechodzi więc na faktora, który to następnie zajmuje się ewentualną windykacją – jeżeli jest konieczna.

Opisany dziś rodzaj faktoringu to jego najprostsza odmiana, jednak – jak wspomniałem we wstępie – siłą polskiego rynku usług finansowych jest jego różnorodność. Przedsiębiorcy, którzy poszukują idealnego rozwiązania dla sytuacji, w jakiej znalazła się ich firma cenią sobie fakt, że mogą wybierać spośród kilkunastu rodzajów faktoringu. Dzięki temu szanse na znalezienie tego właściwego znacząco rosną.

[1] Faktoring – co to jest i jakie są jego rodzaje?

Redakcja mbon.pl