Co to jest pożyczka konsolidacyjna?

W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszy się pożyczka konsolidacyjna. Można powiedzieć, że jest to pożyczka przeznaczona na spłatę dotychczasowych zobowiązań.

Czy warto starać się o pożyczkę konsolidacyjną?

Na początku warto przeanalizować strukturę swojego zadłużenia, a później przemyśleć, które zobowiązania najlepiej połączyć. Niektóre kredyty lub pożyczki możesz pominąć i spłacać na warunkach dotychczasowych, jeśli są atrakcyjne. Warto jasno podkreślić, że nie istnieje przymus konsolidacji wszystkich kredytów, które posiadamy. Można łączyć między innymi kredyty mieszkaniowe, ratalne, samochodowe oraz gotówkowe, a także limity kart kredytowych i debety w rachunkach. Bank z chwilą przyznania kredytu konsolidacyjnego zamyka dotychczasowe zobowiązania we wszystkich bankach wskazanych przez klienta.

pożyczka konsolidacyjna

Należy pamiętać, że kwota kredytu konsolidacyjnego nie jest przekazywana bezpośrednio na rachunek kredytobiorcy. Wtedy istniałoby ryzyko, że dłużnik wyda pieniądze i nie ureguluje samodzielnie wszystkich długów. Po połączeniu zobowiązań klient musi spłacać jedną ratę wobec określonej instytucji finansowej. Wydłużony okres finansowania sprawia, że rata może być zdecydowanie niższa od sumy dotychczasowych obciążeń. Ze wzrostem całkowitego kosztu kredytu wiąże się nierozerwalnie dłuższy okres spłaty. Jeśli chodzi o osobę, której grozi utrata bieżącej płynności finansowej to jest to raczej mało istotne. Warto dodać, że przyznanie kredytu konsolidacyjnego wymaga odrębnej weryfikacji zdolności kredytowej.

Pożyczka konsolidacyjna – zalety

Z prośbą o udostępnienie szeregu dokumentów bank może zwrócić się do kredytobiorcy. Mogą to być dokumenty dotyczące samego dłużnika, a także zobowiązań konsolidowanych. W tym miejscu można wymienić wyciągi z konta osobistego, obowiązujące umowy kredytowe oraz dokumenty potwierdzające tożsamość, a także wysokość osiąganych dochodów. Historia kredytowa dłużnika także odgrywa bardzo ważną rolę. Niektórzy ludzie mają kilka kredytów w różnych bankach. W takiej sytuacji muszą zawsze pamiętać o terminach spłaty poszczególnych rat. Jeśli kredytów jest dużo to można się w tym wszystkim pogubić. Kredyt konsolidacyjny jest idealnym rozwiązaniem.

pożyczka

Najprościej mówiąc pożyczka konsolidacyjna to pożyczka przeznaczona na spłatę innych pożyczek oraz kredytów. Można skonsolidować pożyczki o różnym przeznaczeniu. Dostępne są nawet kredyty konsolidacyjne, w których zabezpieczeniem jest hipoteka. Wystarczająca zdolność kredytowa ma duże znaczenie dla ostatecznej decyzji banku w sprawie przyznania kredytu konsolidacyjnego. W przypadku kredytów konsolidacyjnych zabezpieczonych hipotecznie najbardziej opłacalna może się okazać konsolidacja pożyczek i kredytów. Oczywiście klientom zależy na tym, żeby kredyt konsolidacyjny był jak najtańszy. Indywidualna sytuacja klienta oraz oczekiwania mają podstawowe znaczenie. Dokładną analizą dostępnych ofert powinien być poprzedzony wybór kredytu konsolidacyjnego. Po dokładnym przeczytaniu tego artykułu powinieneś już wiedzieć, czym jest pożyczka konsolidacyjna, a także jakie ma zalety.

Redakcja mbon.pl