Certyfikat o niekaralności – jak długo trzeba czekać na jego wydanie?

Certyfikat o niekaralności to dokument potwierdzający, że osoba nie została skazana przez sąd i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym. Jest on często wymagany przy ubieganiu się o pracę na stanowiskach odpowiedzialnych społecznie lub związanych z finansami i bezpieczeństwem. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak długo trzeba czekać na uzyskanie certyfikatu o niekaralności oraz jakie są koszty związane z jego wydaniem.

Proces uzyskania certyfikatu o niekaralności

Aby uzyskać certyfikat o niekaralności, istnieją trzy główne metody: przez Internet, listownie lub osobiście w punkcie informacyjnym. Najpopularniejszą i najwygodniejszą opcją jest zdobycie certyfikatu drogą elektroniczną. W tym celu należy posiadać Profil Zaufany, który umożliwia podpisanie wniosku. Drugą opcją jest złożenie formularza drogą pocztową, a trzecią – osobiste złożenie wniosku w punkcie informacyjnym.

Koszt uzyskania certyfikatu o niekaralności

Opłata za wydanie certyfikatu o niekaralności wynosi 20 zł, jeśli wniosek zostanie złożony drogą elektroniczną, lub 30 zł, gdy wniosek zostanie złożony tradycyjnie. W przypadku złożenia wniosku elektronicznego, opłatę można uiścić za pomocą płatności elektronicznych. Natomiast w przypadku składania wniosku w formie papierowej, opłatę można uiścić gotówką w kasie sądu lub Ministerstwa Sprawiedliwości, za pomocą znaków opłaty sądowej lub poprzez przelew na konto Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czas oczekiwania na certyfikat o niekaralności

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, certyfikat o niekaralności jest wydawany „od ręki”. Jednakże, w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, czas oczekiwania może się wydłużyć. Dla osób posiadających obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, czas oczekiwania na udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego wynosi do 20 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Zaświadczenie o niekaralności – kiedy jest wymagane?

Zaświadczenie o niekaralności może być wymagane przy ubieganiu się o pracę na niektórych stanowiskach. Pracodawcy prowadzący działalność odpowiedzialną społecznie lub zatrudniający osoby na stanowiskach związanych z finansami lub bezpieczeństwem mogą wymagać przedstawienia tego dokumentu. Przykładowymi stanowiskami, na których może być wymagane zaświadczenie o niekaralności, są: pracownik agencji ochrony, pracownik kontroli skarbowej, agent ubezpieczeniowy, policjant, strażak, strażnik gminny (miejski), wychowawca kolonijny, pilot wycieczek, nauczyciel, pracownik straży granicznej, członek korpusu służby cywilnej, detektyw, sędzia, komornik, pracownik samorządowy.

Zaświadczenie o niekaralności przez Internet

Dzięki możliwości składania wniosków przez Internet, uzyskanie zaświadczenia o niekaralności stało się prostsze i szybsze. Aby złożyć wniosek online, konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub komercyjnego certyfikatu kwalifikowanego. Następnie należy założyć konto na stronie Krajowego Rejestru Karnego i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności. Opłatę w wysokości 20 zł można uiścić w ramach platformy Krajowego Rejestru Karnego. Wniosek należy podpisać Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego jest wydawane „bez zbędnej zwłoki”, zazwyczaj w terminie do 7 dni. Pamiętaj, że certyfikat zawsze wskazuje stan na dzień jego wydania i nie można uzyskać go z datą wsteczną.

Czy warto ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności?

Posiadanie zaświadczenia o niekaralności może zwiększyć szanse na zdobycie pracy, zwłaszcza na stanowiskach, gdzie jest ono wymagane. Jest to dokument potwierdzający, że dana osoba nie posiada przeszłości kryminalnej, co może wpływać pozytywnie na jej wizerunek i zaufanie pracodawcy. Ponadto, posiadanie certyfikatu o niekaralności może przyspieszyć proces rekrutacyjny, ponieważ pracodawca nie będzie musiał samodzielnie sprawdzać informacji w rejestrze karnym.

Podsumowanie

Certyfikat o niekaralności jest dokumentem potwierdzającym brak skazania danej osoby przez sąd i jej nieobecność w Krajowym Rejestrze Karnym. Może być wymagany przy ubieganiu się o pracę na stanowiskach związanych z finansami, bezpieczeństwem lub odpowiedzialnością społeczną. Uzyskanie certyfikatu jest możliwe drogą elektroniczną, listowną lub poprzez osobiste złożenie wniosku. Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 20 zł przy złożeniu wniosku elektronicznego lub 30 zł przy złożeniu wniosku tradycyjnie. Czas oczekiwania na uzyskanie certyfikatu zależy od metody składania wniosku, jednak w przypadku wniosków online certyfikat jest wydawany „bez zbędnej zwłoki”. Posiadanie certyfikatu o niekaralności może zwiększyć szanse na zdobycie pracy i przyspieszyć proces rekrutacji.

Redakcja mbon.pl