Minimalne grzywny i punkty karne za spowodowanie kolizji w Polsce

Każdy kierowca w tym czy innym czasie doświadczył niepokoju związanego z wypadkiem. Nawet najmniejsza kolizja może być stresująca. Czy za spowodowanie kolizji grożą mandaty i punkty karne? Przekonaj się czytając artykuł poniżej.

Z artykułu dowiesz się:

  • jakie są kary pieniężne za spowodowanie kolizji
  • jak uniknąć wysokich mandatów za spowodowanie kolizji
  • kiedy należy wezwać funkcjonariuszy policji po kolizji

Zobacz także: https://mbon.pl/przejazd-na-czerwonym-swietle-mandat/

Minimalne grzywny za spowodowanie kolizji

W Polsce, jeżeli spowodujesz kolizję, której skutkiem będzie uszkodzenie mienia, będziesz musiał zapłacić minimalną grzywnę w zależności od rozmiaru szkody. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego, jeśli osoba spowoduje szkodę majątkową przez zaniedbanie, może podlegać karze do dwóch lat pozbawienia wolności lub grzywny. Koszt minimalnej grzywny od 1 stycznia 2022 roku wynosi 500 zł (około 130 euro). W zależności od zakresu szkód wyrządzonych przez osobę, która została uznana za winną spowodowania kolizji, kwota ta może wzrosnąć do 1 100 zł (około 300 euro).  

Dodatkowo, w zależności od okoliczności towarzyszących zdarzeniu, mogą zostać przyznane również punkty karne. Punkty karne mogą wynosić od 1 do 10 i pozostają w rejestrze kierowców przez okres do 10 lat.

Jak uniknąć wysokich mandatów za spowodowanie kolizji?

Najlepszym sposobem na uniknięcie wysokich grzywien jest osiągnięcie polubownego porozumienia z drugim kierowcą na miejscu zdarzenia. Kiedy obie strony zgadzają się, że jeden jest odpowiedzialny za spowodowanie kolizji, możliwe jest rozstrzygnięcie poza sądem bez konieczności płacenia jakichkolwiek grzywien lub przechodzenia przez jakiekolwiek postępowanie prawne. Można to osiągnąć poprzez spisanie przez obie strony oświadczenia o winie, które powinno być następnie podpisane przez każdą z zaangażowanych stron, jak również świadków, którzy byli obecni na miejscu zdarzenia. Robiąc to, nie tylko pomaga uniknąć wysokich grzywien, ale także pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze, jak również stres związany z przejściem przez długie postępowanie prawne.

Kiedy należy wezwać funkcjonariuszy policji po kolizji?

Ważne jest, aby pamiętać, że w niektórych przypadkach konieczne jest wezwanie policji po wypadku, aby właściwe dochodzenie mogło mieć miejsce. Te przypadki występują, gdy:

  • obejmują ofiary śmiertelne lub obrażenia w wypadku;
  • jeśli jeden lub więcej uczestników jest pod wpływem narkotyków lub alkoholu;
  • lub gdy nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za spowodowanie wypadku.

Wezwanie policjantów po takich zdarzeniach zapewnia, że wszyscy uczestnicy są bezpieczni, a sprawiedliwość może wziąć swój bieg bez żadnych uprzedzeń wobec kogokolwiek zaangażowanego w takie zdarzenia.

Podsumowanie

Kolizje mogą spowodować wysokie grzywny i punkty karne, które mogą pozostać w rekordzie jazdy przez lata. Nikt nie chce doznać tego rodzaju stresu w swoim życiu, ale zrozumienie minimalnych grzywien i punktów karnych związanych z kolizjami w Polsce może pomóc kierowcom wiedzieć, z czym mają do czynienia, jeśli znajdą się odpowiedzialni za spowodowanie jednej z nich. Wiedza jak osiągnąć polubowne porozumienie z innym kierowcą na miejscu zdarzenia i kiedy wezwanie policji staje się konieczne, to ważne kroki, które kierowcy muszą podjąć w obliczu takich sytuacji, aby zminimalizować straty finansowe, zapewniając jednocześnie, że sprawiedliwość ostatecznie zwycięży!

FAQ

Jakie są minimalne grzywny za spowodowanie kolizji w Polsce?

Minimalna grzywna wynosi 500 zł (około 130 euro) od 1 stycznia 2022 roku. W zależności od zakresu szkód wyrządzonych przez osobę, która została uznana za winną spowodowania kolizji, kwota ta może wzrosnąć do 1 100 zł (około 300 euro).

Jak uniknąć wysokich grzywien za spowodowanie kolizji?

Najlepszym sposobem na uniknięcie wysokich grzywien jest osiągnięcie polubownego porozumienia z drugim kierowcą na miejscu zdarzenia. Kiedy obie strony zgadzają się, że jeden jest odpowiedzialny za spowodowanie kolizji, możliwe jest rozstrzygnięcie poza sądem bez konieczności płacenia jakichkolwiek grzywien lub przechodzenia przez jakiekolwiek postępowanie prawne.

Jakie są konsekwencje spowodowania kolizji?

Konsekwencje spowodowania kolizji w Polsce obejmują grzywny oraz punkty karne. Punkty karne mogą wynosić od 1 do 10 i pozostają w rejestrze kierowców przez okres do 10 lat.

Redakcja mbon.pl