Jak zarządzać projektami IT?

Umiejętność zarządzania projektami IT jest kluczowa w branży technologicznej. Umożliwia skuteczne realizowanie złożonych inicjatyw rozwojowych. W tym kontekście istotne jest stosowanie odpowiednich metodyk, które są dostosowane do specyfiki projektu, zespołu i oczekiwań klienta. Poniżej omówimy zarówno klasyczne metodyki zarządzania projektami, jak i zwinne (agile). Zobacz ich krótkie porównanie, a także poznaj zalety modelu hybrydowego.

Klasyczne metodyki zarządzania projektami IT

Metodyki klasyczne, znane również jako waterfall, charakteryzują się sekwencyjnością i strukturalnym podejściem. Fazy projektu są ściśle określone i realizowane jedna po drugiej, co umożliwia dokładne planowanie i kontrolę na każdym etapie. Wymaga to jednak dokładnego zdefiniowania wymagań na samym początku projektu i ma ograniczoną elastyczność w przypadku potrzeby wprowadzenia zmian. Takie metodyki sprawdzają się w projektach, gdzie zakres jest jasno określony i mało prawdopodobne są zmiany w wymaganiach.

Metodyki zwinne

W przeciwieństwie do metodyk tradycyjnych, metodyki zwinne kładą nacisk na szybkość, elastyczność i ciągłą adaptację do zmieniających się warunków. Procesy te są iteracyjne i inkrementalne, co umożliwia bieżące dostosowywanie projektu do aktualnych potrzeb i oczekiwań klienta. 

Agile promuje bliską współpracę między wszystkimi uczestnikami projektu oraz ciągłą komunikację, co znacząco przyspiesza proces realizacji i zwiększa satysfakcję klienta. Najpopularniejsze metody zwinne poza Agilem to Scrum, SAFe czy Kanban.

Model hybrydowy

W odpowiedzi na ograniczenia obu tych metod pojawił się model hybrydowy, który łączy elementy zarówno metodyk klasycznych, jak i zwinnych. Model ten pozwala na wykorzystanie szczegółowego planowania i stabilności metod klasycznych, a jednocześnie oferuje elastyczność i adaptacyjność charakterystyczną dla metodyk zwinnych. W praktyce może to oznaczać rozpoczęcie projektu od szczegółowego planowania w stylu waterfall, a następnie, w miarę postępów, wdrażanie elementów zwinnych, takich jak iteracyjne cykle rozwojowe. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://www.euvic.com/pl/metodyki-klasyczne-i-zwinne-czyli-jak-prawidlowo-zarzadzac-projektami-it/

Zalety modelu hybrydowego

Model hybrydowy jest szczególnie przydatny w projektach, które na różnych etapach wymagają różnego podejścia. Na przykład, w fazie wstępnej może być potrzebne szczegółowe planowanie, natomiast w fazie realizacji bardziej efektywne może okazać się podejście zwinne. Model hybrydowy umożliwia również lepsze zarządzanie ryzykiem, ponieważ pozwala na szybką adaptację do zmieniających się okoliczności, jednocześnie zachowując ogólną strukturę i kierunek projektu. Dzięki temu organizacje mogą skuteczniej realizować złożone projekty IT, maksymalizując wartość dla klientów i zainteresowanych stron.

Materiał zewnętrzny

Redakcja mbon.pl