Kto może otrzymać wsparcie?

Uczestnikiem projektu (grupą docelową wsparcia) mogą być wyłącznie małopolskie mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa, które na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie spełniają łącznie poniższe warunki:

    • Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego – co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Przedsiębiorcy tj. informacja o posiadaniu
      siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

  • Kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:
  1. mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;
  2. małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;
  3. średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

1. samozatrudniony: 5 760, 00 zł
2. 1 – 3 pracowników: 8 640, 00 zł
3. 4 – 9 pracowników: 11 520, 00 zł
4. 10 – 19 pracowników: 17 280, 00 zł
5. 20 – 49 pracowników: 28 800, 00 zł
6. 50 – 99 pracowników: 51 840, 00 zł
7. 100 – 249 pracowników: 97 920, 00 zł

Przedsiębiorca zgłasza chęć uczestnictwa dokonując wszystkich formalności poprzez system informatyczny obsługi bonów rozwojowych udostępniony przez MARR S.A.

W razie pytań prosimy o kontakt z nasza infolinią. Konsultanci wyjaśnią Państwu wszystkie wątpliwości związane z obowiązującymi dokumentami. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami, odwiedzenia zakładki Baza Wiedzy.

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA