Czym jest szkolenie BHP?

Każdy pracownik musi przejść przez obowiązkowe szkolenie BHP, czyli z przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Do zorganizowania takiego szkolenia jest zobligowany pracodawca, co jasno wynika z zapisów znajdujących się w Kodeksie pracy. W przypadku nowych pracowników konieczne jest szkolenie wstępne BHP, które obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy w zakresie BHP. Zatrudnieni w firmie pracownicy także muszą przechodzić okresowe szkolenia BHP, co ma na celu zaktualizowanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP. Jeśli pojawią się jakieś nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne, to trzeba zapoznać z nimi pracownika właśnie w formie dodatkowego szkolenia.

Szkolenie wstępne BHP

Jeszcze zanim nowy pracownik zacznie wykonywać swoje obowiązki, musi w pierwszej kolejności przejść przez szkolenie wstępne BHP. Jest to odgórnie narzucony wymóg, którego nie można pominąć, bo wiąże się to z wieloma negatywnymi konsekwencjami, szczególnie dla pracodawcy. Kodeks pracy wręcz zakazuje dopuszczenia pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych bez wcześniejszego zapoznania go z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi danego stanowiska i panującymi w całej firmie. Bez znajomości przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik nie może rozpocząć pracy. Wstępne szkolenie BHP muszą przejść nie tylko nowi pracownicy, ale też studenci odbywający praktyki i uczniowie szkół zatrudnieni w celu przyuczenia do zawodu. Wstępne szkolenie BHP składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.

Zobacz także: Jak wypromować szkolenia biznesowe w sieci?

szkolenie okresowe bhp

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny obejmuje nie tylko zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, ale też pierwszą pomoc i przepisy przeciwpożarowe. Pracownik podczas takiego szkolenia zapoznaje się z obowiązkami/prawami swoimi i pracodawcy. Instruktaż ogólny trwa co najmniej dwie godziny i może odbywać się stacjonarnie lub online. Musi go prowadzić osoba wykwalifikowana, mającą wystarczającą wiedzę do realizacji programu. Najczęściej jest to pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia BHP wykorzystuje się różne formy dydaktyczne.

Sprawdź: Czym są bony na szkolenia?

Instruktaż stanowiskowy

Z kolei instruktaż stanowiskowy może wyglądać różnie, w zależności od przygotowania zawodowego pracownika, jego stażu pracy i zagrożeń występujących na danym stanowisku. Ten rodzaj instruktażu może przeprowadzić sam pracodawca lub osoba wyznaczona do kierowania pracownikami. Szkolenia wstępne są ważne przez okres dwunastu miesięcy lub sześciu w przypadku stanowisk kierowniczych. Polegają one na rozmowie wstępnej instruktora z pracownikiem. Instruktor pokazuje i wyjaśnia wszystkie czynności, które pracownik będzie wykonywać na danym stanowisku. Następnym etapem jest samodzielne wykonywanie przez pracownika tego, co zostało zaprezentowane przez instruktora.

szkolenie wstępne bhp

Szkolenie okresowe BHP

Osoby zatrudnione w firmie muszą regularnie przechodzić szkolenia okresowe BHP, czyli dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Pierwsze szkolenie okresowe BHP powinno odbyć się po sześciu miesiącach od daty zatrudnienia pracownika, a potem może być powtarzane co pięć lat. Warto jednak podkreślić, że osoby pracujące w branżach nieuznawanych za niebezpieczne nie muszą przechodzić cyklicznych szkoleń BHP. Dotyczy to między innymi działalności naukowej i technicznej, finansowej i ubezpieczeniowej, detektywistycznej i ochroniarskiej, gastronomii, obsługi biura, kultury, rekreacji, rozrywki, handlu detalicznego, produkcji odzieży/komputerów/skór, poligrafii. Osoby pracujące w transporcie lotniczym czy edukacji również są zwolnione z obowiązku odbywania okresowego szkolenia BHP co kilka lat.

Zobacz: Darmowy kurs Google dla przedsiębiorców

Szkolenia BHP online

Coraz więcej firm decyduje się na prowadzenie szkoleń BHP zdalnie, czyli przez Internet. Wiąże się to z wieloma korzyściami zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i pracowników. Nie zawsze możliwe jest prowadzenie szkolenia w systemie stacjonarnych, dlatego warto dowiedzieć się nieco więcej o e-learningu BHP. Jest to duże ułatwienie dla pracodawców i pracowników, pozwala zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Znikają koszty dojazdów, szkolenie może odbywać się w dowolnym momencie i miejscu. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z wynajmem sali szkoleniowej. Można brać udział w szkoleniu BHP, siedząc wygodnie w fotelu w swoim zaciszu domowym, co jest bardzo komfortowe. Ponadto multimedialne szkolenia online są prowadzone w ciekawszej formie niż stacjonarne. Jest to bardzo przystępny sposób na przekazanie wiedzy. Wystarczy, że wszyscy uczestnicy szkolenia zalogują się do serwisu e-learningowego, aby móc wziąć udział w konsultacji online.

Redakcja mbon.pl