Czym jest Indywidualne Konto Emerytalne?

Dużą popularnością cieszy się oszczędzanie pieniędzy na emeryturę. Istnieją różne sposoby magazynowania gotówki, ale jednym z najlepszych jest indywidualne konto emerytalne.

Czym jest konto IKE?

Oprócz tego można wymienić lokaty bankowe, akcje lub obligacje skarbowe. IKE jest jednak najbardziej elastyczne i posiada teoretycznie najmniej minusów. Indywidualne Konto Emerytalne to emerytalny produkt, który umożliwia budowanie stabilnej poduszki finansowej na przyszłość. III filar systemu emerytalnego stanowią IKE, PPE oraz IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Warto zwrócić uwagę, że każdego roku przybywa kont IKE. Na koncie Polacy trzymają z reguły niewielkie pieniądze rzędu 10 tysięcy złotych. Niestety świadomość polskiego społeczeństwa na temat emerytury jest niewielka i mało osób odkłada pieniądze na czarną godzinę. Indywidualne Konto Emerytalne ranking można znaleźć bez większych problemów w Internecie. Na szczycie tego rankingu znajduje się konto IKE Plus w NN Investment Partners TFI. Należy pamiętać, że blisko połowa Polaków nie oszczędza na emeryturę.

indywidualne konto emerytalne

Indywidualne konto emerytalne – zalety

Niestety zmuszają ludzi do tego niskie zarobki, które często nawet nie wystarczają na to, żeby się utrzymać. Dochodzi do tego konsumpcjonistyczny styl życia, czyli wydawanie więcej niż się zarabia na przyjemności i zachcianki. IKE jest atrakcyjną formą długoterminowego oszczędzania pieniędzy. W ten sposób można zapewnić sobie spokojną starość. Kwestia gwarantowanego dziedziczenia środków jest jedną z największych zalet odkładania pieniędzy w IKE. Gdy właściciel umrze to środki zgromadzone na jego koncie przechodzą do rąk spadkobierców. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że posiadacz konta IKE nie musi mieć nawet ukończonego wieku emerytalnego. Oprócz tego nie jest też nałożony podatek spadkowy na wypłacany kapitał. Konto IKE zapewnia pełną swobodę w wyborze formy oszczędzania oraz instytucji. W IKE działają takie instytucje finansowe jak: banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeń na życie oraz powszechne towarzystwa emerytalne.

Dostęp do środków

Dostęp do środków oraz pełna elastyczność to kolejne zalety posiadania konta w IKE. Oszczędzający może w każdej chwili przenosić aktywa lub zmienić instytucję. Możliwa jest nawet całkowita rezygnacja z konta, dlatego Indywidualne Konto Emerytalne w żaden sposób nie ogranicza właścicielowi dostępu do środków zgromadzonych na koncie. Jedyne co trzeba zapłacić, to podatek od zysków kapitałowych, który jest liczony jedynie od pieniędzy wypłaconych. Nie ma żadnych opłat likwidacyjnych w przypadku wypłaty środków z konta przed przekroczeniem wieku emerytalnego. Należy jednak mieć na uwadze, że IKE ma także wady. Niski limit wpłat jest teoretycznie największą z nich. W trakcie jednego roku można jedynie wpłacić trzykrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Warto dodać, że jest to wartość prognozowana za dany rok. Rynkowe zawirowania również mogą mieć wpływ na zyski wypracowane w IKE. Gorsze wyniki inwestycyjne to skutek spadków na giełdach.

indywidualne konto emerytalne ranking

Długoterminowe formy oszczędzania z indywidualnym kontem emerytalnym

Długoterminowe stopy zwrotu są zdaniem ekspertów najbardziej bezpieczne i warto z nich korzystać. Nawet przy dużych wahaniach na giełdzie pozostają one dodatnie. Warto też wspomnieć o podatku od zysku kapitałowego, czyli tak zwanym podatku Belki, którego wysokość wynosi 19%. Konto IKE pozwala wypłacać środki bez potrącania podatku Belki, dlatego jest to duża przewaga nad innymi indywidualnymi formami oszczędzania. Jest to preferencja podatkowa, która ma zachęcić ludzi do korzystania z oszczędzania długoterminowego. Trzeba jednak spełnić ustawowe kryteria, żeby skorzystać z tej preferencji podatkowej. Wypłata kapitału po ukończeniu 60 roku życia to jeden z warunków. Można też nabyć uprawnienia emerytalne i ukończyć 55 rok życia. W takiej sytuacji można wybrać wypłatę w ratach lub jednorazową wypłatę całej kwoty. Trzeba też pamiętać o regularnym dokonywaniu wpłat na IKE. Trzeba to robić przez minimum 5 lat kalendarzowych. Głównie od czasu inwestowania zależy suma oszczędności zgromadzonych na IKE.

Redakcja mbon.pl