Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym blogu. Pomysł jego stworzenia pojawił się w momencie, w którym coraz więcej osób zaczęło pytać nas o informacje związane z wykorzystaniem Małopolskich Bonów Rozwojowych, ich rozliczeniem, pozyskaniem oraz funkcjonowaniem systemu, w tym Bazy Usług Rozwojowych. Z uwagi na fakt, iż wprowadzany przez nas system dystrybucji bonów rozwojowych w Małopolsce jest nowością zarówno dla przedsiębiorców oraz firm szkoleniowych i doradczych postaramy się wyjaśnić w przystępny sposób wszelkie wątpliwości.

 

MILIONY NA EDUKACJĘ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW W MAŁOPOLSCE

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA we wrześniu br. uruchomiła projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe”, który daje możliwości uzyskania dofinasowania na szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, doradztwo, mentoring, egzaminy. Pomóc w tym mają dotacje w formie bonów rozwojowych. Przedsiębiorcy sami decydują, na co chcą przeznaczyć bon, z jakich usług rozwojowych zarejestrowanych w  Bazie Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości chcą skorzystać. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl .

Co to są Bony Rozwojowe?

Bony Rozwojowe to umowna jednostka, która służyć ma głównie ujednoliceniu różnorodnych usług edukacyjnych zarejestrowanych w elektronicznej Bazie Usług Rozwojowych. Są to tzw. „jednostki legitymizujące”, wyrażone w polskiej walucie, które odpowiadają jednej godzinie szkolenia, doradztwa lub też egzaminu. Wartość godziny usługi szkoleniowej wyceniona została na 45 pln, doradczej na 90 pln oraz egzaminu na 45 pln. Przedsiębiorca lub jego pracownicy mogą otrzymać
50 lub 80% zwrotu za bony wymienione na usługi rozwojowe. 

Kto może otrzymać Bony?

Starać się o dofinansowanie mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski spełniające wszystkie kryteria regulaminu. Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy (zatrudnieni co najmniej od dnia zgłoszenia na usługę rozwojową do momentu jej zakończenia), zgłoszeni w Bazie Usług Rozwojowych. Do projektu przewidziano zrekrutowanie 3481 Przedsiębiorstw, w tym 13657 Pracowników tych Przedsiębiorstw.

O jakie wsparcie można się ubiegać?

W ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” firmy mają szansę na uzyskanie dofinansowania usług rozwojowych o wartości od ok. 5 tys. do prawie 100 tys. złotych – jego wysokość będzie zależała od wielkości przedsiębiorstwa i liczby pracowników. Jeden bon rozwojowy ma wartość 45 zł – to według przeprowadzonych badań średnia cena 1 godziny szkoleniowej. Każdy z przedsiębiorców może otrzymać 160 bonów rozwojowych. Będą one ważne przez rok od podpisania umowy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, która jest realizatorem projektu. Poziom możliwego do uzyskania dofinansowania pojedynczej usługi (np. szkolenia czy doradztwa) nie powinien przekroczyć 50% jej kosztów, co oznacza, że jeden bon rozwojowy o wartości
45 zł rozliczany będzie w 50% ze środków dotacji, a w 50% ze środków własnych przedsiębiorcy. W przypadku, gdy z usługi skorzystają pracownicy powyżej 50. roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach, czy szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, poziom dofinansowania wzrośnie do 80%. Usługi rozwojowe kończące potwierdzeniem kwalifikacji, o których szczegółowo piszemy w regulaminie również powodują uzyskanie wyższego poziomu dofinansowania (80%).

Gdzie można załatwić formalności?

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem wsparcia muszą zalogować się do systemu (www.mbon.pl) i zgodnie z instrukcjami uzupełnić formularz rejestracyjny. System informatyczny do obsługi bonów został zaprojektowany w taki sposób, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum konieczne formalności. Kluczową wartością systemu, poza jego funkcjonalnością jest wyeliminowanie trudnych do zrozumienia procedur i niezwłoczne przekazanie środków publicznych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Niewątpliwą zaletą systemu jest szybkość udzielenia dofinansowania – zawarcie umowy z danym przedsiębiorcom nastąpi do 10 dni roboczych od zamówienia bonów (poprawnie złożonych dokumentów zgodnych z zapisami regulaminu).

W praktyce wygląda to w następujący sposób. Przedsiębiorca zgłasza chęć uczestnictwa dokonując wszystkich formalności poprzez system informatyczny obsługi bonów rozwojowych udostępniony przez MARR S.A. Następnie wypełnia i wysyła kompletny formularz rejestracyjny zgodnie z regulaminem postępowania w systemie. Kandydat otrzymuje drogą elektroniczną informację o rezultacie weryfikacji i dalszym postępowaniu w celu podpisania umowy. Po podpisaniu umowy MARR S.A. informuje Przedsiębiorcę o terminie dokonania wpłaty wkładu własnego oraz po dokonaniu wpłaty przedsiębiorca otrzymuje bony rozwojowe. Uczestnik dokonuje wyboru usług rozwojowych z Bazy Usług Rozwojowych (wyłącznie) oraz ustala z Usługodawcą (firma szkoleniowa, doradcza itp.) formę i miejsce ich realizacji. Następnie przedsiębiorca lub jego pracownik korzysta bezpośrednio z zamówionych usług rozwojowych. Na samym końcu rozlicza je również poprzez system.

Gdzie uzyskać więcej informacji?

W razie pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią (12 307 32 15). Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mbon.pl, na której odnaleźć można wszelkie potrzebne informacje. Osoby zainteresowane kontaktem bezpośrednim zapraszamy do odwiedzenia Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, zlokalizowanego pod adresem:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11, pokój 312, 313
godziny pracy pn.-pt. od 8.00-15.00
31-542 Kraków

 

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA